View Single Post
Cũ 04/05/2018, 04:57 PM   #1 (permalink)
WereFox
妖精[STG]★★★《完美国际2 》
 
Hình đại diện của WereFox
 
Tham gia: 26/06/2009
Bài viết: 7,396
Cảm ơn: 497
Được cảm ơn 5,814 lần qua 2,042 bài viết
Điểm uy tín: 11194578
WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định [Toàn tập] TGHM II - Ngự Thiên Huyền Chương

Ngự Thiên Huyền Chương

Click the image to open in full size.


............


Ra mắt 09/05/2018

Click the image to open in full size.
Nội dung:

1. Khai mở cốt truyện tiếp theo - Lịch sử giai đoạn - Khu vực mới bản đồ Tây Lục - Bắc Bất Lạc Thành :


Lịch sử giai đoạn:

-Mộng hồi đào nguyên

Click the image to open in full size.

Điều kiện :2 chuyển 100 cấp Ngự thiên nhất trọng ;lịch sử giai đoạn tiến nhập “ Mộng hồi đào nguyên ”
-Thế thiên hành đạo

Click the image to open in full size.

Điều kiện :2 chuyển 100cấp Ngự thiên nhất trọng ;lịch sử giai đoạn tiến nhập “Thế thiên hành đạo ”
-Vĩnh cấm giải phong

Click the image to open in full size.
Điều kiện :2 chuyển 100 cấp Ngự thiên nhất trọng ;lịch sử giai đoạn tiến nhập “Vĩnh cấm giải phong ”


Khu vực:

Lưu huỳnh hương
Hướng nhật hoa tùng
Tử vong thần điện
Mê điệp thôn
Manh cầu thôn
Phế khí cổ bảo
Khắc lạc đức trấn
Cự thạch than
Đức lỗ cổ nhã trấn
Thiên ma tuyền

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

2. Huyền chương hiện thế. Tinh luyện Thiên Thư

Click the image to open in full size.
( Giao diện Tinh luyện Thiên Thư: Thiên Thư '' Đế Vương " + 12 )

Người chơi có thể tiến hành Tinh luyện Thiên Thư. Sau tinh luyện sẽ nâng cao được lượng lớn Khí phách. Cấp phẩm Thiên Thư càng cao chúc tính sau tinh luyện càng lớn. Đồng thời căn cứ vào cấp độ tinh luyện sẽ kích hoạt chỉ số công kích.

Click the image to open in full size.

Tinh luyện tại Trưởng lão các thành...

Click the image to open in full size.
( Trưởng lão Tổ Long Thành - Tinh Luyện Thiên Thư )

--Ra mắt vật phẩm dùng để Tinh Luyện Thiên Thư:
Mỗi lần Tinh luyện Thiên Thư cần 02 Huyễn Tiên Phổ
--Vật phẩm phụ trợ - tăng tỷ lệ tinh luyện Thiên Thư:
- Thiên Cương Phổ
- Địa Sát Phổ
- Ngũ Tiên Huyền Chương
- Bát Cực Huyền Chương

Các vật phẩm Tinh luyện - Phụ trợ tinh luyện Thiên Thư được bán trong Túi Càn Khôn.


3. Khai mở Cảnh giới Tầng 6 - Ngự Thần Hào Cảnh - Ngự Thiên

Click the image to open in full size.

-Đạt cấp 100 chuyển sinh lần 2 - Cảnh giới đạt Quân Thiên Thập tới Bắc Bất Lạc Thành gặp Bạch Đế - Tịch Nhĩ Ngõa nhận nhiệm vụ chủ tuyến Quân Thiên - Sứ mệnh mới.
-Đạt cảnh giới Quân Thiên Thập Trọng mãn tại NPC Hào Cảnh Thần Quân - Lâm Hề tại khu vực Lưu Huỳnh Hương sẽ đột phá lên Cảnh Giới Ngự Thiên Nhất

Cảnh giới Nhiệm vụ 1 :Phục cừu chi hỏa
Điều kiện :2 chuyển 100 cấp Ngự thiên nhất trọng.


Cảnh giới Nhiệm vụ 2:Bàn hỏa trọng sanh
Điều kiện :2 chuyển 100 cấp Ngự thiên nhất trọng hoàn thành lịch sử giai đoạn :Vĩnh cấm giải phong


4. Ngự Thần Cảnh Du Hồn

- Bản đồ Nhân Giới và Tây Lục sẽ thêm quái vật " Ngự Thần Cảnh Du Hồn ''. Giết có thể nhận được Thần Thức.

Click the image to open in full size.

- Du hồn được phân thành Ngũ Chủng Cảnh Giới: 【Huyền thiên】【Huyễn thiên 】【Chu thiên 】【Động thiên 】【Quân thiên 】giết sẽ nhận được điểm Thần Thức tương ứng theo mặc định.
- Cảnh giới đạt【Ngự thiên 】thông qua kích sát Ngũ chủng du hồn sẽ thu được Thần thức.
- Mỗi ngày kích sát Du Hồn đều có giới hạn nhận điểm Thần Thức. Vượt quá giới hạn điểm nhận được sẽ giảm.

5. Thần Bí Thương Nhân

Sau khi hoàn thành Phụ bản có cơ hội gặp gỡ NPC Thần Bí Thương Nhân. Có thể mua các vật phẩm quý hiếm tại NPC với giá khuyến mại

6. Nhân Giới - Nhiệm vụ hàng ngày điều chỉnh yêu cầu - Phần thưởng:

Click the image to open in full size.

-“Phá doanh hành động ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyền thiên nhất trọng đến Huyền thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Tầm hoa năng lượng ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyền thiên nhất trọng đến Huyền thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Giải cứu hoán hùng ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyền thiên nhất trọng đến Huyễn thiên thập trọng có thể tiếp nhận
-“Hoán minh hiệp nghị ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyền thiên nhất trọng đến Chu thiên thập trọng có thể tiếp nhận
-“Tử mẫu hà thủy ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyễn thiên nhất trọng đến Chu thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Anh dũng chiến ca ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyễn thiên nhất trọng đến Chu thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Giải giáp quy điền ” điều chỉnh yêu cầu: Từ Cảnh giới Huyễn thiên nhất trọng đến Quân thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Tuyết trung kì trận ” điều chỉnh yêu cầu: 2 chuyển 100 cấp. Từ Cảnh giới Chu thiên nhất trọng đến Động thiên thập trọng có thể tiêp nhận.
-“Nhân ngư chi thương ” điều chỉnh yêu cầu: 2 chuyển 100 cấp. Từ Cảnh giới Động thiên nhất trọng đến Quân thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Tuyết nguyên phong vân ” điều chỉnh yêu cầu: 2 chuyển 100 cấp. Từ Cảnh giới Động thiên nhất trọng trở lên có thể tiếp nhận.
-“Trọng kiến gia viên ” điều chỉnh yêu cầu: 2 chuyển 100 cấp. Từ Cảnh giới Quân thiên nhất trọng đến Quân thiên thập trọng có thể tiếp nhận.
-“Ngự thần cảnh chi tiên ma quy nhất ” điều chỉnh yêu cầu: 2 chuyển 100 cấp. Từ Cảnh giới Quân thiên nhất trọng đến Ngự thiên thập trọng có thể tiếp nhận.7. Tây Lục - Nhiệm vụ hàng ngày điều chỉnh:

-“Quỷ trấn kì ngộ ” điều chỉnh yêu cầu: 2 chuyển 100 cấp. Từ Cảnh giới Động thiên nhất trọng đến Ngự thiên thập trọng có thể tiếp nhận


8. Phụ bản điều chỉnh:


8.1- Thưởng Kim Liệp Ma Đạt Nhân - Nhất giai chuyển sang giết Boss Tai Ách Chi Chủ Hồn Hiêu trong Băng vọng Địa Ngục

8.2- Phụ bản Lưu Ngân Cung:
Từ lựa chọn 1/4 mức thưởng chỉ còn 1/3 mức lựa chọn: “Tinh hồng bí hạp, Tinh hồn bách nạp đan 1 cấp, Tinh linh kì dẫn châu 1 cấp, Tinh vân tán tụ thạch, Hoàn mĩ lưu ngân tệ.

8.3- Phụ bản Băng Vọng Địa Ngục điều chỉnh tăng thêm nhiệm vụ mỗi ngày
Người chơi tiến nhập Băng vọng địa ngục tự động nhận nhiệm vụ “Băng vọng chi ca'' yêu cầu giết BOSSTai Ách Chi Chủ Hồn Hiêu
Phần thưởng:Tinh hồng bí hạp x1, Tinh hồn bách nạp đan 1 cấp x4, Tinh linh kì dẫn châu 1 cấp x4, Tinh vân tán tụ thạch x2, Tinh vân tán tụ thạch x2.

8.4- Hai nhiệm vụ Giải Giáp Quy Điền và Trọng Kiến Gia Viên sẽ được đưa vào chức năng hoạt dược trị.

8.5- Cập nhật Phần thưởng khi đạt Cảnh giới Ngự thiên ngũ trọng, Ngự thiên thập trọng.

Click the image to open in full size.
Ngự Thiên Ngũ : 100 Tinh Vận Tụ Tán Thạch , 100 Huyễn Tiên Phổ
Ngự Thiên Thập: 25 Chiến Linh bảo Tương: S, Ngũ Tiên Huyền Chương


8.6- Tây lục - Nhiệm vụ chủ tuyến giảm sức mạnh sinh mệnh quái vật.

8.7- Khai mở hoạt động Hạ quý tiết khí.

8.8- Tại NPC Mạo hiểm vương quốc ngoại giao quan Mao Mao tăng phần thưởng.

8.9- Bảo thạch phẩm giai đề thăng 1 cấp phẩm:
“Thước quang chi thạch ” có thể khảm trang bị cấp phẩm 9 trở lên.
“Vô hạ thước quang chi thạch ” có thể khảm trang bị cấp phẩm 10 trở lên.
“Hoàn mĩ thước quang chi thạch ” có thể khảm trang bị cấp phẩm 11 trở lên.
“Tinh thần chi thạch ” có thể khảm trang bị cấp phẩm 12 trở lên.
“Kim ô chi thạch ” có thể khảm trang bị cấp phẩm 13 trở lên.

8.10- Có thể sử dụng “Tinh thần chi thạch ” hoán đổi “Dạ xoa chi thạch ”, “Bách chướng chi thạch ”; sử dụng “Kim ô chi thạch ” hoán đổi “Tu la chi thạch ”, “Tích nhạc chi thạch ”.

9 . Tối ưu hóa chức năng Yêu ma Lục và Test nhân vật.

10. Túi Càn Khôn ra mắt vật phẩm mớí:

10.1- Thiên thư tinh luyện lễ hạp:
Lễ hạp - Tiên phổ cát triệu, Lễ hạp - Ngũ tiên hàng lâm, Lễ hạp - Huyền chương thịnh thế

10.2- Vật phẩm tinh luyện Thiên Thư:
Huyễn tiên phổ, Thiên cương phổ, Địa sát phổ, Ngũ tiên huyền chương, Bát cực huyền chương.

10.3- Vật phẩm “Trục phong truyền tống thạch ”(hạn 7 ngày ), “Truy điện truyện tống thạch ”(hạn 30 ngày ), có thể sử dụng không giới hạn để dễ dàng đến các nơi trên đại lục hoàn mỹ, cũng có thể tiến vào các phụ bản như Huyễn hải kì đàm, Thự quang điện...

10.4- Ra mắt Thời trang Nữ: Lưu hương hoa ngữ, Ảnh hà điệp vũ.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

..................

.Sự kiện:
---Cạnh tranh Đua cấp:
1. Giai đoạn 1: Trong vòng 24 giờ ,có 3000 người chơi đạt 20 cấp.
Tới Tổ long thành bắc(554,670) gặp NPC “Diệu anh sử giả ” lĩnh nhận Tu luyện mật tịch x6.
2. Giai đoạn 2: Sau khi GĐ 1 hoàn thành. Trong vòng 24 giờ có 3000 người chơi đạt 40 cấp.
Tới Tổ long thành bắc(554,670)gặp NPC “Diệu nghiêm trường lão ” lĩnh nhận Minh tưởng kim lân thạch x4,chu quả x5.
3. Giai đoạn 3: Sau khi GĐ 2 hoàn thành. Trong vòng 48 giờ có 2000 người chơi đạt 60 cấp.
Tới Tổ long thành bắc(554,670)gặp NPC “Huyền ky trường lão ” lĩnh nhận Kinh nghiệm đan x5.
4.Giai đoạn 4: Sau khi GĐ 3 hoàn thành. Trong vòng 72 giờ có 2000 người chơi đạt 80 cấp.
Tới Tổ long thành bắc(554,669)gặp NPC “Huyền hoa trường lão ” lĩnh nhận 4.300.000 Kinh nghiệm.
--- Tân Nhân Vương:
1. Giai đoạn 1: Dành cho 10 người chơi đầu tiên đạt 90 cấp.
Tới Tổ long thành bắc(554,669)gặp NPC “Hầu nhân mịch ” lĩnh nhận Tân nhân vương lễ bao. Mở lễ bao nhận được Thú cưỡi Ngũ sắc lộc, Tuyệt thánh đan x100, Huyền giám đan x100, Hoàn mĩ ngân phiếu x5.
2. Giai đoạn 2: Dành cho người chơi thứ 11 đến 50 đạt 90 cấp.
Tới Tổ long thành bắc gặp NPC “Hầu nhân tầm ”lĩnh nhận Tân nhân vương lễ bao. Mở lễ bao nhận Tuyệt thánh đan x50,Huyền giám đan x50,Hoàn mĩ ngân phiếu x3.
.......
( Còn tiếp ...)
__________________
TGHM - Lẫm Đông Tương Chí: http://diendan.thegioihoanmy.vn/3129120-post1.html
TGHM - Băng Nhung Tương Kiến

Được sửa bởi WereFox lúc 01:50 PM 16/06/2018
WereFox offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn WereFox vì bài viết bổ ích: