Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   _[W]in_ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/_-w-in_-f239/)
-   -   vị trí các boss tạp phiến (http://diendan.thegioihoanmy.vn/_-w-in_-f239/vi-tri-cac-boss-tap-phien-111287/)

my_thuan 03/02/2010 11:55 AM

vị trí các boss tạp phiến
 
Dạo này có nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí, cũng như phụ bản để có thể triệu gọi các trùm tạp phiến. Vậy để các bạn có thể tìm và tiêu diệt các trùm tạp phiến, mình sẽ đưa vị trí và phụ bản để các bạn có thể tham khảo:


Xích Viêm Lãnh Chủ(Trùm Tạp Phiến số 1)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Ma Huyễn Thiên và trốn gần với Phiền Não Ma


Thạch Ma Vương(Trùm Tạp Phiến số 2)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Tiên Huyễn Thiên và trốn gần với Thiên LinhLong Cốt Công Tước(Trùm Tạp Phiến số 3)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Bí Bảo Quật và trốn gần với Phong Nhất Kiếm


Tế Nhật Diên(Trùm Tạp Phiến số 4)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Thần Vô Cốc.
Để có thể triệu gọi trùm tạp phiến này các bạn phải tiêu diệt xong Boss thứ 3
Vị trí xuất hiện của NPC triệu gọi là ở gần Thần chi nhãn.


Thanh Thuỷ Long Thú(Trùm Tạp Phiến số 5)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Minh Nguyệt Cốc của Thần Nguyệt Cốc.Địa Uyên Yêu Tướng(Trùm Tạp Phiến số 6)


Trùm tạp phiến này nằm ở tọa độ 397 552 của phụ bản Tiên Huyễn Thiên


Tất Li Thú(Trùm Tạp Phiến số 7)


Trùm tạp phiến này nằm ở tọa độ 397 552 của phụ bản Ma Huyễn Thiên


Nhiếp Tâm Ma(Trùm Tạp Phiến số 8)


Trùm tạp phiến này nằm ở gian phòng phía nam Hoàng Hôn Ca Kịch Viện thuộc phụ bản Hoàng Hôn


Huyết Luyện Yêu Phong(Trùm Tạp Phiến 9)

Để có thể triệu gọi trùm tạp phiến này các bạn phải tiêu diệt xong Boss thứ 4
Vị trí xuất hiện của NPC triệu gọi là ở gần Thần chi nhãn.


Lôi Nha(Trùm Tạp Phiến số 10)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Hoàng Hôn(Chương 3 - Phần 3) và trốn gần với Hoàng Hôn Vương - Thương Lực


Thâm Thuỷ Sát Thủ(Trùm Tạp Phiến số 11)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Hằng Nguyệt Cốc của Thần Nguyệt Cốc


Phi Sa Quái(Trùm Tạp Phiến số 12)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Bí Bảo Quật và trốn gần Hải Đạo Vương Lãng Phiên Thiên


Yêu Minh Trùng(Trùm Tạp Phiến 13)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Ma Vực Đào Viên và trốn gần Tị Thế Ma


Cửu Địa Yêu Vương(Trùm Tạp Phiến số 14)


Trùm tạp phiến này nằm ở 1 gian phòng nhỏ phía đông bắc(tọa độ 439 588) của phụ bản Hoàng Hôn(Chương 3 - phần 3)


Ma Giáp Huyền Vũ(Trùm Tạp Phiến số 15)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Ám Nguyệt Cốc của Thần Nguyệt Cốc


Cức Lôi Tử(Trùm Tạp Phiến số 16)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Thiên Giới Luyện Ngục và trốn gần Ma Giáp Tôn GiảChúc các bạn thành công nhé
(copy lại từ bài viết của Mộc Tinh - mục hướng dẫn, đem về đây cho mọi người dễ xem)

FlyToSky 08/07/2010 10:38 PM

:dacy: đánh bos tạp phiến vui lắm nhá, trong G mình có mấy bạn cũng bỏ công bỏ sức đi đánh boss tạp phiến giống mình, có ít kinh nghiệm chia sẻ ra đây ai có làm thì chỉ mình làm chung kiếm ít đồ HK :dauhang: random.
:dacy: đầu tiên là mod đánh ra thẻ, :roile: mua TTTP tốn tiền lắm, kiếm mod đánh vừa có thẻ vừa up PH với ĐLT, chưa kẻ tiện thể kiếm chi phách và chi nhãn, mod này có trong Thương Ngân Cốc, Thượng Kì Sâm Lâm và Bế Nguyệt Sa Mạc cổ đại, Thiên Lệ Chi Thành đánh hoài chưa thấy bao giờ. Mới thấy một số như sau:
- Địa Uyên Yêu Tướng: Băng phong tế ti + Băng phong thích khách mấy con đầu trọc trong TNC
- Thâm Thủy Sát Thủ: Tế huyết sài + Long nha điêu trong BNSM
- Tế Nhật Diên: Lôi thuẫn huyễn minh và Lôi hổ gì đó 2 con hổ xanh đỏ trong TKSL
- Thạch Ma Vương: Nhân loại liên quân chiến sĩ trong TKSL, mod này hình như chỉ rơi thẻ 1-4 không có thời gian để kiểm tra mình đánh mấy con chỉ thấy có đến 4
- Nhiếp Tâm Ma: Tuyết sơn phấn toái giả trong TNC mod này chỉ thấy rơi thẻ từ 1-4, còn 5-8 chưa thấy đâu :phatsau: ai biết chỉ giùm
- Lôi Nha: Si sa chu + Lưu sa hạt trong BNSM

:phatsau: mới thấy 6 em này thôi, ai thấy nữa thì chỉ đi. Mod trong BNSM và TNC rất dễ tìm vì nó có trong danh sách q tuần hoàn, các bạn cứ đến chỗ NPC nhận q tuần hoàn chọn nó rồi bay tới đó. Còn TKSL thì nó nằm ở doanh trại của nhân tộc, con hổ nằm ở bên kia sông, làm q HP có đánh nó nằm gần 1 ngọn đèn và 1 mini bos khủng long.
:data: đi ngủ mai làm bài khác về những boss mà mình gọi được :thangloi:

Alanmag 07/08/2010 07:12 PM

Nguyên liệu rơi ra từ trùm tạp phiến
“Chú Tài Thể Lực, Chú Tài Linh Lực, Chú Tài Mẫn Lực và Chú Tài độ bền”,
Chú Tài Thể Lực nhận được khi đánh bại Trùm Tạp Phiến số 1-4.
Chú Tài độ bền nhận được khi đánh bại Trùm Tạp Phiến số 5-8;
Chú Tài Linh Lực nhận được khi đánh bại Trùm Tạp Phiến số 9-12;
Chú Tài Mẫn Lực nhận được khi đánh bại Trùm Tạp Phiến số 13-16.
Ngoài ra còn có Thiên Lệ Chi Tuyền, Thương Kì Sâm Lâm Chi Diệp, Thương Ngân Chi Thạch và Sa Chi Tháp Điêu.
- Sau khi tập hợp đủ 16 Ma phong có thể đổi được Triêu hoán Vô danh thương và Triệu hoán Vô danh thượng. Có đủ 2 cuốn triệu hoán có thể đến tọa độ (334 682) tại Xuyên tâm hồ để nhận nhiệm vụ triệu hoán Trùm Vô danh tại Triệu hoán có khí nhân. Sau khi triệu hoán Trùm vô danh sẽ xuất hiện. tiêu diệt trùm sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trả nhiệm vụ tại Đại địa lão nhân. Phần thưởng là 1 Tạp phiến anh hùng lệnh.
- Tạp phiến anh hùng lệnh có thể dùng để đổi một món áo giáp hoặc sức phẩm HK cấp 13 bất kì tại Đại địa lão nhân ( phần thưởng random trong 23 món áo giáp và sức phẩm, không có vũ khí). Ngoài ra Tạp phiến anh hùng lệnh còn có thể đổi được Oán linh chi phách, Oán linh chi cốt và Oán linh chi nhãn tại lò Thiên lệ cổ đỉnh.

( copy lại , mọi người đỡ mất công đi tìm )

datcoi19 24/09/2011 01:04 PM

Trích dẫn:

Được gửi bởi FlyToSky (Gửi 1861412)
- Nhiếp Tâm Ma: Tuyết sơn phấn toái giả trong TNC mod này chỉ thấy rơi thẻ từ 1-4, còn 5-8 chưa thấy đâu :phatsau: ai biết chỉ giùm
:

:metmoi: mình cũng không thấy. ai chỉ giùm


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:51 PM.