Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Tàng Kinh Các > Dư âm > Bang phái > Kim Bảo > ┼Heroes┼
Trả lời
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 16/09/2011, 02:18 PM   #1 (permalink)
Tu chân tầng 11: Thượng Tiên
 
Hình đại diện của Bảo Trân
 
Tham gia: 04/08/2010
Tuổi: 29
Bài viết: 1,804
Entry: 1
Cảm ơn: 1,618
Được cảm ơn 506 lần qua 314 bài viết
Điểm uy tín: 2101478
Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Bảo Trân đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định [Hot] Code dị dung Kiếm Khách

Đây là code dị dung Kiếm Khách mọi người tiếp tục tham khảo nhé ! Từ từ sẽ up các class khác nữa !

Lưu ý : Các bạn bỏ code vào dị dung thì chú ý đến kiểu tóc của nhân vật trong hình , nếu là tóc nam mà nhân vật nữ phải tạo nhân vật mới vào sửa code ở phần userdata để tránh bị lỗi xảy ra ,có thể chỉnh sửa kích thước cơ thể lại ở phần body ,chúc mọi người vui vẻ !


Nam:

Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 118
scaleMiddle = 107
scaleDown = 95

[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 110
scaleFaceV = 136
idFaceTex = 44

[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437

[Forehead]
offsetForeheadH = 126
offsetForeheadV = 136
offsetForeheadZ = 192
rotateForehead = 158
scaleForehead = 64

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 139
offsetYokeBoneV = 113
offsetYokeBoneZ = 102
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 132
offsetCheekV = 128
offsetCheekZ = 118
scaleCheek = 128

[Chain]
offsetChainV = 113
offsetChainZ = 94
rotateChain = 155
scaleChainH = 80

[Jaw]
offsetJawH = 161
offsetJawV = 128
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128

[Eye]
idEyeBaseTex = 50
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 71
scaleEyeH = 172
scaleEyeV = 255
rotateEye = 141
offsetEyeH = 128
offsetEyeV = 128
offseteyeZ = 64
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 172
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 141
offsetEyeH2 = 128
offsetEyeV2 = 128
offseteyeZ2 = 64
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 46
idBrowShape = 355
scaleBrowH = 102
scaleBrowV = 64
rotateBrow = 96
offsetBrowH = 165
offsetBrowV = 160
offsetBrowZ = 126
scaleBrowH2 = 102
scaleBrowV2 = 64
rotateBrow2 = 96
offsetBrowH2 = 165
offsetBrowV2 = 160
offsetBrowZ2 = 126

[Nose]
idNoseTex = 41
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 93
scaleNoseTipV = 120
scaleNoseTipZ = 140
offsetNoseTipV = 128
idNoseBridgeShape = 55
scaleBridgeTipH = 98
offsetBridgeTipZ = 164

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 80
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 83
thickUpLip = 108
thickDownLip = 92
scaleMouthH = 64
offsetMouthV = 128
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 120
scaleMouthH2 = 64
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 120

[Ear]
idEarShape = 60
scaleEar = 120
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 877
idHairTex = 887

[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596

[Color]
colorHair = -789774
colorFace = -1
colorEye = -1728049
colorBrow = -15001834
colorMouth = -1862510
colorEyeBall = -14607322
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = 16775930
headScale = 110
upScale = 85
waistScale = 85
armWidth = 85
legWidth = 85
breastScale = 85
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 132
scaleMiddle = 112
scaleDown = 64
[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50
[Face]
scaleFaceH = 118
scaleFaceV = 143
idFaceTex = 44
[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437
[Forehead]
offsetForeheadH = 132
offsetForeheadV = 128
offsetForeheadZ = 134
rotateForehead = 128
scaleForehead = 128
[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 105
offsetYokeBoneV = 113
offsetYokeBoneZ = 102
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128
[Cheek]
offsetCheekH = 153
offsetCheekV = 121
offsetCheekZ = 118
scaleCheek = 128
[Chain]
offsetChainV = 129
offsetChainZ = 64
rotateChain = 129
scaleChainH = 80
[Jaw]
offsetJawH = 174
offsetJawV = 160
offsetJawZ = 64
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128
[Eye]
idEyeBaseTex = 50
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 76
scaleEyeH = 159
scaleEyeV = 238
rotateEye = 116
offsetEyeH = 154
offsetEyeV = 128
offseteyeZ = 128
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 159
scaleEyeV2 = 238
rotateEye2 = 116
offsetEyeH2 = 154
offsetEyeV2 = 128
offseteyeZ2 = 128
scaleEyeBall2 = 192
[Brow]
idBrowTex = 46
idBrowShape = 354
scaleBrowH = 128
scaleBrowV = 85
rotateBrow = 117
offsetBrowH = 172
offsetBrowV = 128
offsetBrowZ = 128
scaleBrowH2 = 128
scaleBrowV2 = 85
rotateBrow2 = 117
offsetBrowH2 = 172
offsetBrowV2 = 128
offsetBrowZ2 = 128
[Nose]
idNoseTex = 41
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 81
scaleNoseTipV = 128
scaleNoseTipZ = 128
offsetNoseTipV = 175
idNoseBridgeShape = 57
scaleBridgeTipH = 93
offsetBridgeTipZ = 128
[Mouth]
idMouthUpLipLine = 80
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 83
thickUpLip = 133
thickDownLip = 100
scaleMouthH = 64
offsetMouthV = 123
offsetMOuthZ = 130
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 132
scaleMouthH2 = 64
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 132
[Ear]
idEarShape = 60
scaleEar = 120
offsetEarV = 128
[Hair]
idHairModel = 197
idHairTex = 313
[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596
[Color]
colorHair = -920847
colo**ce = -1
colorEye = -986895
colorBrow = -14605790
colorMouth = -1925233
colorEyeBall = -15658479
colorMoustache = -1
[Body]
bodyID = 0
colorBody = -1
headScale = 120
upScale = 93
waistScale = 90
armWidth = 93
legWidth = 95
breastScale = 95
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 149
scaleMiddle = 124
scaleDown = 173

[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 88
scaleFaceV = 110
idFaceTex = 44

[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437

[Forehead]
offsetForeheadH = 134
offsetForeheadV = 118
offsetForeheadZ = 128
rotateForehead = 128
scaleForehead = 128

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 113
offsetYokeBoneV = 128
offsetYokeBoneZ = 131
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 128
offsetCheekV = 128
offsetCheekZ = 128
scaleCheek = 128

[Chain]
offsetChainV = 128
offsetChainZ = 132
rotateChain = 128
scaleChainH = 100

[Jaw]
offsetJawH = 134
offsetJawV = 130
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 130
scaleJawV = 130

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 50
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 74
scaleEyeH = 137
scaleEyeV = 238
rotateEye = 114
offsetEyeH = 126
offsetEyeV = 115
offseteyeZ = 138
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 137
scaleEyeV2 = 238
rotateEye2 = 114
offsetEyeH2 = 126
offsetEyeV2 = 115
offseteyeZ2 = 138
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 45
idBrowShape = 68
scaleBrowH = 96
scaleBrowV = 64
rotateBrow = 124
offsetBrowH = 130
offsetBrowV = 113
offsetBrowZ = 172
scaleBrowH2 = 96
scaleBrowV2 = 64
rotateBrow2 = 124
offsetBrowH2 = 130
offsetBrowV2 = 113
offsetBrowZ2 = 172

[Nose]
idNoseTex = 41
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 118
scaleNoseTipV = 140
scaleNoseTipZ = 162
offsetNoseTipV = 135
idNoseBridgeShape = 57
scaleBridgeTipH = 130
offsetBridgeTipZ = 166

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 82
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 83
thickUpLip = 95
thickDownLip = 64
scaleMouthH = 66
offsetMouthV = 156
offsetMOuthZ = 122
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 118
scaleMouthH2 = 66
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 118

[Ear]
idEarShape = 59
scaleEar = 108
offsetEarV = 134

[Hair]
idHairModel = 937
idHairTex = 947

[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596

[Color]
colorHair = -986639
colorFace = -132105
colorEye = -1052689
colorBrow = -7434610
colorMouth = -1994874
colorEyeBall = -6826263
colorMoustache = -5855578

[Body]
bodyID = 0
colorBody = -132105
headScale = 90
upScale = 70
waistScale = 82
armWidth = 81
legWidth = 82
breastScale = 60
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 153
scaleMiddle = 65
scaleDown = 64
[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50
[Face]
scaleFaceH = 110
scaleFaceV = 136
idFaceTex = 44
[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437
[Forehead]
offsetForeheadH = 146
offsetForeheadV = 92
offsetForeheadZ = 102
rotateForehead = 89
scaleForehead = 64
[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 105
offsetYokeBoneV = 113
offsetYokeBoneZ = 102
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128
[Cheek]
offsetCheekH = 192
offsetCheekV = 86
offsetCheekZ = 124
scaleCheek = 130
[Chain]
offsetChainV = 128
offsetChainZ = 94
rotateChain = 128
scaleChainH = 84
[Jaw]
offsetJawH = 191
offsetJawV = 117
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128
[Eye]
idEyeBaseTex = 50
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 72
scaleEyeH = 157
scaleEyeV = 243
rotateEye = 128
offsetEyeH = 128
offsetEyeV = 128
offseteyeZ = 128
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 157
scaleEyeV2 = 243
rotateEye2 = 128
offsetEyeH2 = 128
offsetEyeV2 = 128
offseteyeZ2 = 128
scaleEyeBall2 = 192
idThirdEye = 0
[Brow]
idBrowTex = 46
idBrowShape = 67
scaleBrowH = 64
scaleBrowV = 68
rotateBrow = 103
offsetBrowH = 145
offsetBrowV = 192
offsetBrowZ = 128
scaleBrowH2 = 64
scaleBrowV2 = 68
rotateBrow2 = 103
offsetBrowH2 = 145
offsetBrowV2 = 192
offsetBrowZ2 = 128
[Nose]
idNoseTex = 41
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 80
scaleNoseTipV = 120
scaleNoseTipZ = 140
offsetNoseTipV = 128
idNoseBridgeShape = 55
scaleBridgeTipH = 98
offsetBridgeTipZ = 164
[Mouth]
idMouthUpLipLine = 80
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 84
thickUpLip = 114
thickDownLip = 109
scaleMouthH = 64
scaleMouthH2 = 64
offsetMouthV = 128
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 130
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 130
[Ear]
idEarShape = 60
scaleEar = 120
offsetEarV = 128
[Hair]
idHairModel = 1067
idHairTex = 1052
[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596
[Color]
colorHair = -1515855
colorFace = -1
colorEye = -1708593
colorBrow = -10598596
colorMouth = -1987958
colorEyeBall = -15329770
colorMoustache = -1
[Body]
bodyID = 0
colorBody = -1
headScale = 125
upScale = 110
waistScale = 100
armWidth = 110
legWidth = 110
breastScale = 100
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 118
scaleMiddle = 107
scaleDown = 95

[BlendFace]
idFaceShape1 = 62
idFaceShape2 = 62
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 121
scaleFaceV = 136
idFaceTex = 44

[Faling]
idFalingSkin = 433
idFalingTex = 437

[Forehead]
offsetForeheadH = 132
offsetForeheadV = 128
offsetForeheadZ = 134
rotateForehead = 128
scaleForehead = 64

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 153
offsetYokeBoneV = 113
offsetYokeBoneZ = 102
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 123
offsetCheekV = 128
offsetCheekZ = 118
scaleCheek = 128

[Chain]
offsetChainV = 128
offsetChainZ = 94
rotateChain = 128
scaleChainH = 80

[Jaw]
offsetJawH = 156
offsetJawV = 128
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 88
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128

[Eye]
idEyeBaseTex = 51
idEyeHighTex = 49
idEyeBallTex = 48
idEyeShape = 75
scaleEyeH = 160
scaleEyeV = 229
rotateEye = 122
offsetEyeH = 128
offsetEyeV = 112
offseteyeZ = 128
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 160
scaleEyeV2 = 229
rotateEye2 = 122
offsetEyeH2 = 128
offsetEyeV2 = 112
offseteyeZ2 = 128
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 46
idBrowShape = 355
scaleBrowH = 102
scaleBrowV = 68
rotateBrow = 123
offsetBrowH = 165
offsetBrowV = 160
offsetBrowZ = 161
scaleBrowH2 = 102
scaleBrowV2 = 68
rotateBrow2 = 123
offsetBrowH2 = 165
offsetBrowV2 = 160
offsetBrowZ2 = 161

[Nose]
idNoseTex = 41
idNoseTipShape = 58
scaleNoseTipH = 105
scaleNoseTipV = 124
scaleNoseTipZ = 140
offsetNoseTipV = 124
idNoseBridgeShape = 55
scaleBridgeTipH = 128
offsetBridgeTipZ = 139

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 80
idMouthMidLipLine = 77
idMouthDownLipLine = 83
thickUpLip = 108
thickDownLip = 95
scaleMouthH = 64
offsetMouthV = 121
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 52
offsetCornerOfMouthSpecial = 131
scaleMouthH2 = 64
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 131

[Ear]
idEarShape = 59
scaleEar = 128
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 937
idHairTex = 947

[Moustache]
idMoustacheTex = 204
idMoustacheSkin = 186
idGoateeTex = 596

[Color]
colorHair = -1
colo**ce = -1
colorEye = -1
colorBrow = 0
colorMouth = -1990006
colorEyeBall = 0
colorMoustache = -1
colorFace = -1

[Body]
bodyID = 2
colorBody = -1
headScale = 110
upScale = 80
waistScale = 80
armWidth = 80
legWidth = 80
breastScale = 80
Nữ :

Click the image to open in full size.

Code:[3Parts]
scaleUp = 125
scaleMiddle = 64
scaleDown = 64

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 128
scaleFaceV = 121
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 124
offsetForeheadV = 127
offsetForeheadZ = 128
rotateForehead = 128
scaleForehead = 128

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 149
offsetYokeBoneV = 117
offsetYokeBoneZ = 128
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 166
offsetCheekV = 105
offsetCheekZ = 128
scaleCheek = 95

[Chain]
offsetChainV = 136
offsetChainZ = 124
rotateChain = 129
scaleChainH = 95

[Jaw]
offsetJawH = 162
offsetJawV = 138
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128

[Eye]
idEyeBaseTex = 329
idEyeHighTex = 323
idEyeBallTex = 1117
idEyeShape = 33
scaleEyeH = 125
scaleEyeV = 236
rotateEye = 128
offsetEyeH = 128
offsetEyeV = 84
offseteyeZ = 100
scaleEyeBall = 230
scaleEyeH2 = 125
scaleEyeV2 = 236
rotateEye2 = 128
offsetEyeH2 = 128
offsetEyeV2 = 84
offseteyeZ2 = 100
scaleEyeBall2 = 230

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 92
scaleBrowV = 97
rotateBrow = 113
offsetBrowH = 158
offsetBrowV = 192
offsetBrowZ = 158
scaleBrowH2 = 92
scaleBrowV2 = 97
rotateBrow2 = 113
offsetBrowH2 = 158
offsetBrowV2 = 192
offsetBrowZ2 = 158

[Nose]
idNoseTex = 1
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 68
scaleNoseTipV = 116
scaleNoseTipZ = 104
offsetNoseTipV = 134
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 80
offsetBridgeTipZ = 90

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 89
idMouthMidLipLine = 88
idMouthDownLipLine = 92
thickUpLip = 87
thickDownLip = 110
scaleMouthH = 30
scaleMouthH2 = 30
offsetMouthV = 151
offsetMOuthZ = 106
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 141
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 141

[Ear]
idEarShape = 21
scaleEar = 111
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 897
idHairTex = 909

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = 16770273
colorFace = -1
colorEye = -14342625
colorBrow = -15132391
colorMouth = 16758449
colorEyeBall = 0
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 2
colorBody = -1
headScale = 110
upScale = 60
waistScale = 60
armWidth = 55
legWidth = 60
breastScale = 60
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 110
scaleMiddle = 64
scaleDown = 64

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 104
scaleFaceV = 117
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 146
offsetForeheadV = 81
offsetForeheadZ = 192
rotateForehead = 135
scaleForehead = 64

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 121
offsetYokeBoneV = 114
offsetYokeBoneZ = 123
rotateYokeBone = 65
scaleYokeBone = 125

[Cheek]
offsetCheekH = 186
offsetCheekV = 134
offsetCheekZ = 192
scaleCheek = 109

[Chain]
offsetChainV = 153
offsetChainZ = 92
rotateChain = 123
scaleChainH = 64

[Jaw]
offsetJawH = 192
offsetJawV = 136
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 329
idEyeHighTex = 567
idEyeBallTex = 1117
idEyeShape = 33
scaleEyeH = 133
scaleEyeV = 255
rotateEye = 131
offsetEyeH = 115
offsetEyeV = 140
offseteyeZ = 177
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 133
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 131
offsetEyeH2 = 115
offsetEyeV2 = 140
offseteyeZ2 = 177
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 86
scaleBrowV = 80
rotateBrow = 103
offsetBrowH = 188
offsetBrowV = 192
offsetBrowZ = 192
scaleBrowH2 = 86
scaleBrowV2 = 80
rotateBrow2 = 103
offsetBrowH2 = 188
offsetBrowV2 = 192
offsetBrowZ2 = 192

[Nose]
idNoseTex = 4
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 66
scaleNoseTipV = 116
scaleNoseTipZ = 85
offsetNoseTipV = 178
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 75
offsetBridgeTipZ = 120

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 89
idMouthMidLipLine = 87
idMouthDownLipLine = 92
thickUpLip = 87
thickDownLip = 106
scaleMouthH = 17
offsetMouthV = 192
offsetMOuthZ = 123
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 125
scaleMouthH2 = 17
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 125

[Ear]
idEarShape = 38
scaleEar = 128
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 1076
idHairTex = 1061

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -921114
colorFace = 16773365
colorEye = -1661515
colorBrow = -2380441
colorMouth = -1792360
colorEyeBall = -11572419
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = 16773365
headScale = 130
upScale = 85
waistScale = 80
armWidth = 85
legWidth = 85
breastScale = 90
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 64
scaleMiddle = 66
scaleDown = 64

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 125
scaleFaceV = 105
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 64
offsetForeheadV = 64
offsetForeheadZ = 64
rotateForehead = 192
scaleForehead = 64

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 128
offsetYokeBoneV = 128
offsetYokeBoneZ = 128
rotateYokeBone = 128
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 186
offsetCheekV = 134
offsetCheekZ = 192
scaleCheek = 109

[Chain]
offsetChainV = 153
offsetChainZ = 92
rotateChain = 123
scaleChainH = 64

[Jaw]
offsetJawH = 192
offsetJawV = 136
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 128
scaleJawH = 128
scaleJawV = 128

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 329
idEyeHighTex = 569
idEyeBallTex = 1117
idEyeShape = 33
scaleEyeH = 135
scaleEyeV = 255
rotateEye = 125
offsetEyeH = 128
offsetEyeV = 104
offseteyeZ = 64
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 135
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 125
offsetEyeH2 = 128
offsetEyeV2 = 104
offseteyeZ2 = 64
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 90
scaleBrowV = 85
rotateBrow = 102
offsetBrowH = 187
offsetBrowV = 192
offsetBrowZ = 65
scaleBrowH2 = 90
scaleBrowV2 = 85
rotateBrow2 = 102
offsetBrowH2 = 187
offsetBrowV2 = 192
offsetBrowZ2 = 65

[Nose]
idNoseTex = 4
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 66
scaleNoseTipV = 116
scaleNoseTipZ = 85
offsetNoseTipV = 178
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 75
offsetBridgeTipZ = 96

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 89
idMouthMidLipLine = 87
idMouthDownLipLine = 92
thickUpLip = 87
thickDownLip = 106
scaleMouthH = 22
offsetMouthV = 192
offsetMOuthZ = 123
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 125
scaleMouthH2 = 22
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 125

[Ear]
idEarShape = 38
scaleEar = 128
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 1114
idHairTex = 1099

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -1
colorFace = -1
colorEye = -15329774
colorBrow = -2380441
colorMouth = -1792360
colorEyeBall = -11316653
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = -1
headScale = 128
upScale = 85
waistScale = 75
armWidth = 85
legWidth = 85
breastScale = 90
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 255
scaleMiddle = 0
scaleDown = 80

[BlendFace]
idFaceShape1 = 25
idFaceShape2 = 25
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 97
scaleFaceV = 99
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 128
offsetForeheadV = 17
offsetForeheadZ = 92
rotateForehead = 117
scaleForehead = 255

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 255
offsetYokeBoneV = 89
offsetYokeBoneZ = 89
rotateYokeBone = 143
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 197
offsetCheekV = 162
offsetCheekZ = 111
scaleCheek = 117

[Chain]
offsetChainV = 184
offsetChainZ = 3
rotateChain = 137
scaleChainH = 47

[Jaw]
offsetJawH = 178
offsetJawV = 184
offsetJawZ = 111
scaleJawSpecial = 108
scaleJawH = 162
scaleJawV = 127

[Eye]
idEyeBaseTex = 257
idEyeHighTex = 323
idEyeBallTex = 1117
idEyeShape = 33
scaleEyeH = 123
scaleEyeV = 255
rotateEye = 110
offsetEyeH = 104
offsetEyeV = 131
offseteyeZ = 47
scaleEyeBall = 229
scaleEyeH2 = 123
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 110
offsetEyeH2 = 104
offsetEyeV2 = 131
offseteyeZ2 = 47
scaleEyeBall2 = 229
idThirdEye = 0

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 31
scaleBrowH = 62
scaleBrowV = 89
rotateBrow = 79
offsetBrowH = 148
offsetBrowV = 255
offsetBrowZ = 65
scaleBrowH2 = 62
scaleBrowV2 = 89
rotateBrow2 = 79
offsetBrowH2 = 148
offsetBrowV2 = 255
offsetBrowZ2 = 65

[Nose]
idNoseTex = 4
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 0
scaleNoseTipV = 56
scaleNoseTipZ = 90
offsetNoseTipV = 210
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 36
offsetBridgeTipZ = 96

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 89
idMouthMidLipLine = 86
idMouthDownLipLine = 93
thickUpLip = 44
thickDownLip = 85
scaleMouthH = 1
offsetMouthV = 255
offsetMOuthZ = 92
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 107
scaleMouthH2 = 1
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 107

[Ear]
idEarShape = 22
scaleEar = 162
offsetEarV = 154

[Hair]
idHairModel = 1109
idHairTex = 1094

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -1321792
colorFace = -1
colorEye = -14277603
colorBrow = -1190449
colorMouth = 16752762
colorEyeBall = -15527149
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 4
colorBody = -1
headScale = 120
upScale = 65
waistScale = 65
armWidth = 65
legWidth = 65
breastScale = 75
(THÊM)

Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 154
scaleMiddle = 23
scaleDown = 40

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 117
scaleFaceV = 131
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 130
offsetForeheadV = 130
offsetForeheadZ = 131
rotateForehead = 128
scaleForehead = 255

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 128
offsetYokeBoneV = 131
offsetYokeBoneZ = 128
rotateYokeBone = 92
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 181
offsetCheekV = 156
offsetCheekZ = 153
scaleCheek = 126

[Chain]
offsetChainV = 184
offsetChainZ = 117
rotateChain = 124
scaleChainH = 57

[Jaw]
offsetJawH = 229
offsetJawV = 156
offsetJawZ = 181
scaleJawSpecial = 105
scaleJawH = 181
scaleJawV = 133

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 454
idEyeHighTex = 323
idEyeBallTex = 1117
idEyeShape = 36
scaleEyeH = 138
scaleEyeV = 255
rotateEye = 92
offsetEyeH = 130
offsetEyeV = 123
offseteyeZ = 77
scaleEyeBall = 255
scaleEyeH2 = 138
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 92
offsetEyeH2 = 130
offsetEyeV2 = 123
offseteyeZ2 = 77
scaleEyeBall2 = 255

[Brow]
idBrowTex = 6
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 116
scaleBrowV = 92
rotateBrow = 102
offsetBrowH = 143
offsetBrowV = 228
offsetBrowZ = 128
scaleBrowH2 = 116
scaleBrowV2 = 92
rotateBrow2 = 102
offsetBrowH2 = 143
offsetBrowV2 = 228
offsetBrowZ2 = 128

[Nose]
idNoseTex = 2
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 0
scaleNoseTipV = 68
scaleNoseTipZ = 66
offsetNoseTipV = 221
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 0
offsetBridgeTipZ = 103

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 90
idMouthMidLipLine = 86
idMouthDownLipLine = 93
thickUpLip = 1
thickDownLip = 110
scaleMouthH = 29
offsetMouthV = 235
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 121
scaleMouthH2 = 29
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 121

[Ear]
idEarShape = 21
scaleEar = 110
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 941
idHairTex = 951

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -855318
colorFace = -528394
colorEye = -15592943
colorBrow = -8366264
colorMouth = -2063717
colorEyeBall = -14540518
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = -528394
headScale = 117
upScale = 83
waistScale = 73
armWidth = 63
legWidth = 70
breastScale = 83
Click the image to open in full size.

Code:
[3Parts]
scaleUp = 154
scaleMiddle = 23
scaleDown = 63

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 117
scaleFaceV = 131
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 130
offsetForeheadV = 130
offsetForeheadZ = 131
rotateForehead = 128
scaleForehead = 255

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 128
offsetYokeBoneV = 131
offsetYokeBoneZ = 128
rotateYokeBone = 92
scaleYokeBone = 128

[Cheek]
offsetCheekH = 181
offsetCheekV = 156
offsetCheekZ = 153
scaleCheek = 126

[Chain]
offsetChainV = 184
offsetChainZ = 117
rotateChain = 124
scaleChainH = 57

[Jaw]
offsetJawH = 229
offsetJawV = 156
offsetJawZ = 181
scaleJawSpecial = 105
scaleJawH = 181
scaleJawV = 133

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 329
idEyeHighTex = 573
idEyeBallTex = 1117
idEyeShape = 37
scaleEyeH = 128
scaleEyeV = 255
rotateEye = 107
offsetEyeH = 116
offsetEyeV = 126
offseteyeZ = 128
scaleEyeBall = 218
scaleEyeH2 = 128
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 107
offsetEyeH2 = 116
offsetEyeV2 = 126
offseteyeZ2 = 128
scaleEyeBall2 = 218

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 116
scaleBrowV = 66
rotateBrow = 83
offsetBrowH = 151
offsetBrowV = 208
offsetBrowZ = 128
scaleBrowH2 = 116
scaleBrowV2 = 66
rotateBrow2 = 83
offsetBrowH2 = 151
offsetBrowV2 = 208
offsetBrowZ2 = 128

[Nose]
idNoseTex = 2
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 0
scaleNoseTipV = 68
scaleNoseTipZ = 87
offsetNoseTipV = 162
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 0
offsetBridgeTipZ = 103

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 91
idMouthMidLipLine = 86
idMouthDownLipLine = 94
thickUpLip = 7
thickDownLip = 130
scaleMouthH = 2
offsetMouthV = 216
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 107
scaleMouthH2 = 2
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 107

[Ear]
idEarShape = 21
scaleEar = 110
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 1104
idHairTex = 1089

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -855318
colorFace = -528394
colorEye = -15592943
colorBrow = -8366264
colorMouth = -2063717
colorEyeBall = -14540518
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 0
colorBody = -528394
headScale = 117
upScale = 83
waistScale = 73
armWidth = 63
legWidth = 70
breastScale = 83
__________________
Sever: Tứ Linh - ML Jennifer
Hỏa Phụng - ML NiNa
ClockTower - Jennifer Simpson
Bảo Trân offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn Bảo Trân vì bài viết bổ ích:
Cũ 18/09/2011, 02:01 AM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 7: Lí Sương
 
Hình đại diện của duongtruymenh
 
Tham gia: 11/08/2009
Bài viết: 109
Cảm ơn: 27
Được cảm ơn 48 lần qua 23 bài viết
Điểm uy tín: 348
duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng
Mặc định

cái dị dung đầu tiên là cái pé đang dùng .... KK nữ dị dung thì cũng ko thể nhu mì như VL hay Tit đc vì cơ bản là char đánh đấm mà ^^
p/s : sẵn tiện ko có vk ở đây , tuyển 1 pé KK nữ đi chơi đây <3 <3
__________________
Mưa Hoen Mắt Ai, Mưa Vương Ngấn Lệ...
Thiên Thu Ngàn Năm,Cho Thế Nhân Sầu
duongtruymenh offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 18/09/2011, 06:42 AM   #3 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của uc0806
 
Tham gia: 30/07/2010
Tuổi: 25
Bài viết: 436
Entry: 1
Cảm ơn: 12
Được cảm ơn 83 lần qua 55 bài viết
Điểm uy tín: 44605
uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi duongtruymenh Xem bài viết
cái dị dung đầu tiên là cái pé đang dùng .... KK nữ dị dung thì cũng ko thể nhu mì như VL hay Tit đc vì cơ bản là char đánh đấm mà ^^
p/s : sẵn tiện ko có vk ở đây , tuyển 1 pé KK nữ đi chơi đây <3 <3
vậy mình cũng tuyển KL nam đi chơi đây
uc0806 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 19/09/2011, 03:44 PM   #4 (permalink)
Tu chân tầng 7: Lí Sương
 
Hình đại diện của duongtruymenh
 
Tham gia: 11/08/2009
Bài viết: 109
Cảm ơn: 27
Được cảm ơn 48 lần qua 23 bài viết
Điểm uy tín: 348
duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng duongtruymenh đang có khoảng 20000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi uc0806 Xem bài viết
vậy mình cũng tuyển KL nam đi chơi đây
cái này đc gọi là ông ăn chả thì pà ăn nem
__________________
Mưa Hoen Mắt Ai, Mưa Vương Ngấn Lệ...
Thiên Thu Ngàn Năm,Cho Thế Nhân Sầu
duongtruymenh offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 19/09/2011, 07:45 PM   #5 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của uc0806
 
Tham gia: 30/07/2010
Tuổi: 25
Bài viết: 436
Entry: 1
Cảm ơn: 12
Được cảm ơn 83 lần qua 55 bài viết
Điểm uy tín: 44605
uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng uc0806 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi duongtruymenh Xem bài viết
cái này đc gọi là ông ăn chả thì pà ăn nem
anh khởi xướng trước đó mà
uc0806 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 19/09/2011, 07:56 PM   #6 (permalink)
~ Kuroyuki ~
 
Hình đại diện của [K]athy
 
Tham gia: 23/03/2009
Bài viết: 4,002
Entry: 90
Cảm ơn: 1,023
Được cảm ơn 360 lần qua 224 bài viết
Điểm uy tín: 21474987
[K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng [K]athy đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

mấy cái code dị dung của TQ thấy nó cứ thế nào đấy :-s
__________________[K]athy offline   Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:57 PM.