Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   *ANH_EM* (http://diendan.thegioihoanmy.vn/anh_em-f225/)
-   -   Lời mở đầu (http://diendan.thegioihoanmy.vn/anh_em-f225/loi-mo-dau-92099/)

xibachao 13/05/2009 03:35 PM

Lời mở đầu
 
Chào mọi người.
Bang*ANH_EM*là bang chú trọng tình cảm,không phân biệt lv,một khi đã là thành viên của bang,đều dc xem như là người anh em,chúng ta đã trãi qua một thời gian gắng bó với nhau,tuy mỗi người có những ý thích khác nhau và mục đích khác nhau. Có người thích đua level, có người thích 8 giải trí cho qua giờ. Cho dù các bạn đến với TGHM với một lí do nào đó, mình rất vui vì chúng ta đã có duyên để quen biết nhau ở mái nhà *ANH_EM*.Chính vì thế, chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ nhau và hổ trợ nhau để thắt chặt sụ đoàn kết cho nhau. tôi hy vọng chúng ta sẽ gắn bó lâu dài và xây dựng một *ANH_EM* lành mạnh và có tổ chúc tốt,đúng nghĩa với cái tên của G: *ANH_EM*


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:02 AM.