PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công Thành Chiến 360 độ


 1. CTC Sever Hỏa Phụng
 2. Khi tiếng chuông ngân
 3. Tổng hợp CTC Huyền Vũ Tuần 161
 4. CTC tuần 161 HV-Thần Long vs Nha Sĩ : Phần thưởng!
 5. Một vòng quanh bản đồ thế lực Chu Tước!
 6. CTC tuần 161 HV: Bản đồ thế lực và dự đoán!
 7. Báo CTC Huyền Vũ Tuần 160
 8. Tương lai và số phận
 9. Dự đoán trước giờ G Tầm Mộng ( số 1- tuần 75)
 10. Dự đoán trước giờ G Hoàng Đế( số 14-tuần 75)
 11. Dự đoán trước giờ G Chu Tước ( số 10- tuần 75)
 12. Dự đoán trước giờ G Xích Đế ( số 17- tuần 75)
 13. Dự Đoán trước giờ G( Bạch Đế số 5-Tuần 70)
 14. Dự Đoán trước giờ G( Xích Đế số 16-tuần 70)
 15. Dự Đoán trước giờ G( Chu Tước số 9- Tuần 70)
 16. Dự Đoán trước giờ G( Hoàng Đế số 13-Tuần 70)
 17. Dự Đoán trước giờ G( Bạch Đế số 4-Tuần 67)
 18. Dự đoán trước giờ G Xích Đế( số 15-T63)
 19. Dự Đoán Trước Giờ G Bạch Đế (Số 3-T63)
 20. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 14-T61)
 21. Dự Đoán Trước Giờ G Bạch Đế (Số 2-T61)
 22. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế( số 13-T60)
 23. Dự Đoán Trước Giờ G Hoàng Đế( Số 12-T60)
 24. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 13-T59)
 25. Dự Đoán Trước Giờ G Bạch Đế (Số 1-T59)
 26. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 12-T58)
 27. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 11-T57)
 28. Dự đoán trước giờ G- Máy chủ Hoàng Đế ( số 11-Tuần 58)
 29. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 10-T56)
 30. Dự đoán trước giờ G- Huyền Vũ(Số 10- Tuần 56)
 31. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 9-T56)
 32. Dự đoán trước giờ G- Chu Tước.
 33. Dự đoán trước giờ G- Hoàng Đế.
 34. Dự đoán trước giờ G- Huyền Vũ.
 35. Dự đoán trước giờ G - Chu Tước (số 8 - T55)
 36. Dự đoán trước giờ G - Hoàng Đế (số 8 - T55)
 37. Dự đoán trước giờ G - Huyền Vũ (số 8 - T55)
 38. Dự Đoán Trước giờ G Xích Đế (số 8 - T55)
 39. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 7.2)
 40. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 7.1)
 41. Dự đoán trước giờ G - Chu Tước (số 7 - T52)
 42. Dự đoán trước giờ G - Huyền Vũ (số 7 - T52)
 43. Dự đoán trước giờ G - Chu Tước (số 6 - T51)
 44. Dự đoán trước giờ G - Xích Đế (số 6 - T51)
 45. Dự đoán trước giờ G - Huyền Vũ (số 6 - T51)
 46. Dự Đoán trước giờ G Chu Tước số 5!
 47. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế số 5 !
 48. Dự Đoán trước giờ G Xích Đế ( số 4.2)
 49. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 4)
 50. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 4.2)
 51. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ (số 4.1)
 52. Dự đoán trước giờ G - Xích Đế(số 4.1)
 53. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế (số 3)
 54. Dự đoán trước h G - Xích Đế(số 3)
 55. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ (số 3)
 56. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 2 - New)
 57. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 2 - New)
 58. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế 1(New)
 59. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ 1(New)
 60. New Event: Những bài viết bất hủ
 61. Chương trình "Dự đoán trước h G"(New Version)
 62. Dự đoán trước h G - Huyền vũ(số 12.1)(đặc biệt đây)
 63. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 11)
 64. Dự đoán trước h G - Thanh Long(số 11)
 65. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 11)
 66. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 11)
 67. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 10.3)
 68. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 10)
 69. Dự đoán trước h G - Thanh Long (số 10)
 70. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 10.2)
 71. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 10.1)
 72. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 10.2)
 73. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 10.1)
 74. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 9)
 75. Dự đoán trước h G - Thanh Long(số 9)
 76. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 8.2)
 77. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 8.1)
 78. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 8)
 79. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 8.2)
 80. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 8.1)
 81. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 7.2)
 82. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 7.1)
 83. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 6)
 84. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 6)
 85. Chút đề nghị với chương trình dự đoán trước h G
 86. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 5)
 87. Dự đoán trước h G - Thanh Long(số 5)
 88. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ (số 5)
 89. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 4)
 90. Dự đoán trước h G- Bạch Hổ(số 4)
 91. Dự đoán trước h G - Thanh Long(4)
 92. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 4)
 93. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 4)
 94. Dự đoán trước h G - CTC Huyền Vũ (3.2)
 95. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(3.2)
 96. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(3.1)
 97. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(3.1)
 98. Dự đoán trước h G - Thanh Long
 99. Dự đoán trước h G - Thanh Đế(số 2)
 100. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 2.2)
 101. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 2.1)
 102. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 2.2)
 103. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 2.1)
 104. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 2.2)
 105. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 2.1)
 106. Góp ý, thắc mắc về CTC 360 độ
 107. Công Thành Chiến: Cảm xúc đi cùng thời gian
 108. Dự đoán trước h G - Chu Tước(số 1)
 109. Dự đoán trước h G - Hoàng Đế(số 1)
 110. Dự đoán trước h G - Huyền Vũ(số 1)
 111. Danh sách trúng thưởng "Dự đoán trước h G"
 112. Công Thành Chiến: Thông tin và dư luận - Góc nhìn chung