PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Immortal


 1. Hình tự kỉ của VM Huyền Thoại G+BC+BC Phu Nhân
 2. Kế hoạch offline bự tết 2013
 3. Lập pt chạy THT farm DV, ai cần farm DV vào đăng ký nhé
 4. Transporter VietNam , made in Immortal
 5. Tạm nghỉ game :(
 6. điên tiết vãi lờ
 7. Đào rau chế lak
 8. đăng kí thầu NL CSBP
 9. [Event CSBP] Làm Q hăng say, có ngay quà lớn :))
 10. Ngày Tận Thế ( Judgment Day ) WTF
 11. Chuyên đề: ảnh kỷ niệm
 12. Toàn tập về Cơ sở bang phái
 13. Bạn là người phụ nữ thế nào trong Immortal ?
 14. Chuyên Mục : Yan và Thơ Ca !!
 15. Lược sử Immortal
 16. Album cưới của Yan & pÉngỐc
 17. Mỗi ngày một bài hát
 18. Chia sẻ kinh nghiệm và kĩ năng CTC
 19. Nhật kí CTC
 20. Báo danh Immo ;))
 21. [Day by day] Nhật Ký Hội Tự Kỷ
 22. Thống kê NL CSBP