PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hoàng Đế


 1. ...........
 2. [Nhật Kí Công Thành Chiến] Hoàng Đế = King hay Kinh !
 3. Kinh Nghiệm Tinh Luyện
 4. Lập quỹ G
 5. Giải thi đấu chào mừng trung thu.
 6. Thông Báo OFFLINE HCM Lần 1
 7. Xây dựng CSBP.
 8. Nhiệm vụ các class trong CTC
 9. Hỗ trợ mem G Hoàng Đế
 10. Tặng anh em ( chap2 )
 11. Chức năng và nhiệm vụ của các class trong CTC
 12. Tặng anh em
 13. Link hướng dẫn tổng hợp từ A-Z
 14. Nhật kí online :)
 15. Nơi up ảnh trong game của mọi người :*
 16. Con trai và Con gái
 17. [Ảnh thành viên Hoàng Đế ]
 18. Ảnh CTC TVT :x:X:x
 19. Ngày đầu CTC của ae Hoàng Đế.
 20. Đám cưới đầu tiên của G Hoàng Đế
 21. Báo danh , mau mau báo danh nào.