PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hoàng Đế


 1. Giờ có còn ai vô đọc DD bang nữa ko?
 2. Du xuân...du xuân....
 3. Đua lv G hoàng đế!!!
 4. Ảo thuật
 5. [ update ] Thiếu nữ khỏa thân bên bờ ...kê !!! =">
 6. Ý Kiến ý cọt cái...
 7. Tạm biệt Hoàng Đế
 8. Ảnh chụp của G !!!
 9. Đề nghị Liên minh, sát nhập G
 10. Hoàng Đế loạn Ma Phương
 11. Hướng dẫn Vận mệnh ma phương
 12. Chức năng và nhiệm vụ của các class trong CTC.
 13. Bỏ phiếu tín nhiệm !
 14. nào cùng chém gió!
 15. Giúp Q cho mem
 16. Nhanh nhanh báo danh :