PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhật_Giáo


 1. TGHM - Một sớm tiêu điều
 2. Xin xỏ bác Admin ^__o
 3. Tái nghiện...
 4. nhớ về nơi đã từng gọi là " nhà "
 5. Đề nghị Liên minh, sát nhập G
 6. Sát hạch thi luật GTĐB (dành riêng cho Tùng)
 7. Năm Hổ khỏe như Cọp
 8. Nhật_Giáo ** NhậtGiáo ** Minh*Giáo
 9. Nhật Giáo - userdata
 10. Nhật Giáo - Lịch công thành chiến
 11. Nhật Giáo - Tường thuật CTC
 12. Nhật Giáo - Đóng góp xây dựng bang
 13. Trao đổi, Hướng dẫn đi Vận mệnh Ma phương
 14. TGHM - Thông tin từ phía NPH
 15. Nhật Giáo - Danh sách đen
 16. Thiên Thượng Nhân Gian - Công Thành Chiến
 17. Hướng dẫn Tu Chân Thiên Tiên- Ma Tôn (Gửi bởi abc4ever)
 18. Tổng hợp hướng dẫn Thiên Nộ Thần Phạt (Gửi bởi abc4ever)
 19. TGHM - Events (Các sự kiện trong game)
 20. Nhật Giáo - Cười
 21. Cấp, Skill và tọa độ xuất hiện Linh Thú
 22. Nhật Giáo - Đăng ký "Clear Quest" - Tiên/Ma99 - TVC
 23. Rau + Khoáng
 24. Nhật Giáo - Yêu cầu - Kiến nghị - Nhờ cậy
 25. Nhật Giáo - Thảo luận về CTC
 26. Nhật Giáo - Hòm thư (Nơi nhận thư từ các bang hảo hữu, liên minh)
 27. Hoàng Hôn - Hoàng Hôn Hoàng Kim
 28. Nhật Giáo - "Vina khề khà đen đá" - OFFLINE
 29. Nhật Giáo - 31 ngày (Trong game và ngoài đời)
 30. Tọa độ
 31. [Thư Giản] Trời cho .... trò chơi
 32. Nhật Giáo - Cảm xúc - Góc thi chương
 33. Skill 79 và 100 của các Class
 34. Kĩ năng Tiên Ma của các Class
 35. Nhật Giáo - Buôn bán - Chuyển nhượng - Trao tặng
 36. Event - Kinh nghiệm và Vai trò của các Class trong CTC
 37. Hướng dẫn Nhiệm vụ (Quest)
 38. Nhật Giáo - Con người và những chặng đường
 39. Nhật Giáo - Thông báo về các bang hảo hữu, liên minh, phản liên minh
 40. Nhật Giáo - Tán tỉnh - Show hình - Xpam
 41. Nhật Giáo - Danh sách thành viên, Báo danh
 42. Nhật Giáo - Tuyên ngôn, Thông báo, Danh sách Lãnh đạo bang