PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Jokers™


 1. [cười] nghe nhầm
 2. Vui vui: Sơ đồ phát triển tình yêu của con người
 3. Cảm Xúc
 4. Những Hình Ảnh Trong Game ^_^!
 5. Lịch Công Thành Chiến Của G
 6. Các vấn đề về CTC của Jokers!
 7. Lịch Vượt Ải CSBP cụ thể như sau:
 8. Music for u!
 9. MeDoLy vo doi@@@@@@@@@
 10. Q&A, Chấm Hỏi
 11. Thông Báo!!!
 12. Jokers Báo Danh