PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BigBang


 1. Mời mọi người chung vui với anh Bec và ss Thúy
 2. Tồn tại hay là chết?
 3. báo danh men BB
 4. Off khu vực sì gòn ngày 05/09/2013
 5. Hình ải 9 lần 2 và 1 2 3 lần 3
 6. Hình ải 9 lần 2
 7. Nhật ký Big Bang online
 8. Link face của G BigBang
 9. Tìm Lai Niềm Vui
 10. reset G !
 11. 1 chút âm nhạc ^^
 12. Nơi show ảnh mém G đây
 13. Bang quy( YÊU CẦU BC VÀ MÉM KO SPAM BQ)
 14. AE BIGBANG vào báo danh nào
 15. ;{{