PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thiên Tử


  1. every one !!!
  2. Bang Q cua G
  3. A E Thiên Tử báo danh nào (ko SPAM)
  4. chơi 2 acc thế giới hoàn mỹ an toàn nè bé post cho các anh nế
  5. Gốc thử giản( âm nhạc)
  6. Xây dựng G Thiên Tử vững mạnh
  7. Ảnh của Thành Viên Trong G