PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Final


 1. Spam tí nha.
 2. Thông Báo Bảo Trì !!!
 3. Ae Final Báo Danh đê
 4. ca nhạc
 5. Nhật ký CTC G Final
 6. Acc Cỏ dại, Mưa buồn đã bị hack, mọi người cẩn thận
 7. Clip hài
 8. Vui Cười
 9. farm FF THT
 10. Kinh nghiệm, NT, tiền, đồ..khi train
 11. Nhiệm vụ Tầm Long
 12. Hoàng Hôn toàn tập
 13. hướng dẫn tu chân toàn tập
 14. VMMP toàn tập
 15. CTC và những điều cần chú ý
 16. Các Ảnh Của Thành Viên Bang Final( 1.2.3)
 17. Mình Là Người Thứ 2
 18. chào mừng có box G