PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Me oi, tặng anh Hàn Phong


hoangthanh
10/08/2009, 02:37 PM
1: Kẻ thù lớn nhất của đời con là nó.
2: Ngu dốt lớn nhất của đời con là ko hiểu ra được nó.
3: Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4: Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5: Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6: Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7: Đáng thương nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8: Đáng khâm phục nhất của đời con là vẫn chịu được nó.
9: Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10:Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang có.