PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đề xuất, kiến nghị MOD về việc quản lý Subbox G


RongPNam
20/04/2011, 02:37 PM
Mình lập ra Topic này là để xin các MOD hỗ trợ quản lý Box G thật tốt, không làm loãng Box và không lãng phí tài nguyên SV đối với những topic đã cũ !
:data::data::data:

Xin MOD xóa topic Than moi anh em TC of vao cn ngay 14/7
do bạn Chuột_Nau post.
Lý do : đã cũ không còn phù hợp !!!
:data::data::data:

RongPNam
21/04/2011, 12:49 AM
Xin MOD xóa Topic Kế hoạch phát triển G Thủy Cốc do bạn _MJ_ lập
Lý do : Không phải Chủ đề do Ban Lãnh đạo G lập để xây dựng G, gây nhầm lẫn cho những thành viên G khi vào xem Box của G
:data: