PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhạc Quốc tế yêu thích!


luytrexanh
30/11/2012, 05:43 PM
Thích nghe nhạc quốc tế! Và những bài hát được yêu thích nhất! Love songs! Top and Hit

Bài đầu tiên mời cả nhà lắng nghe

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNS83LzAvInagaMENzBkNTFhZDMwNDQxYm VhNzMxY2M4YmJiZDBkZGQzOTkdUngWeBXAzfEZhaXJ5dGFsZXx BWeBGV4YW5kZXIgUnliYWcUIbaB8fDI

Bài thứ hai

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8wNS9mLzQvInagaMEZjRhYzZiMzQ5OWVlMW U3YWI3ZmM5ZDhjMzg0MjVhODkdUngWeBXAzfE9haCB8QWxleG5 hZGVyIFJ5YmFrfHw1

luytrexanh
19/12/2012, 09:45 PM
Bài ca Không Tên Cuối Cùng

Nghe và cảm nhận :tieuho3:


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yNi82LzUvInagaMENjU5YmNiN2E4YjhlND UxNGQ3NjEwNDgxYzk5MTmUsIC4MjAdUngWeBXAzfELDoGkgS2j DcUIbaBG5nIFTDqm4gQ3XhdUng5FpIEPDdUngW5nfELhdUngrF dUngZyBLaeG7gXV8fDI

Strawberry
20/12/2012, 08:26 AM
nhạc quốc tế mà lại chọt vào bài của BK rồi :tieuho3: