PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chờ - Quang Hà


MỵNương
07/05/2013, 03:05 PM
http://hn.nhac.vui.vn/images/player.swf?playlistfile=http://hn.nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype=1%26id=314916

Một video mới của ca sĩ Quang Hà, mọi người cùng nghe và cảm nhận!