PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VM MA full BK char BOY LV105 QH8


hutchick
08/11/2013, 03:38 PM
Cần bán 1 acc VM MA full BK char BOY LV105 QH8 op ngon:

1. VK 16 2XN max off +12
2. VK qh8 +12 2XN (TLT+CTC+CTC+ML)
3. Mũ HHHK 4lo SL10 +11
4. Tay HHHK 4lo SL10 +11
5. Áo QH8 4lo SL10 +11 trừ tốc
6. Quần QH8 4lo SL10 +11 kháng 10%+ point
7. Chân QH8 4lo SL10 +0 (ML+TL+TL) gần max
8. FF TNC 4lo SL10 +0
9. 2 RIng TNC +11 khắc 11ML và 11TL
10. FH Vũ Ương
11. TT7 TDC
12. Liên kháng 16+12 khắc 3 dòng Vip (CTC+ML+TL) và liên Def 16+12 khắc 2 dòng
13. Bội 100 def 26Point+10
14. Thú cưỡi:. . .. . . . . .. . . . . . .. .
Call 0983 464 414

hutchick
09/11/2013, 08:43 AM
Ace có nhu cầu nt alo trả giá thoải mái nhé:tieuho5:

hutchick
11/11/2013, 09:58 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

TiểuBảo
12/11/2013, 12:56 PM
1 xu gd HN :tieuho16:

ngaymaiyeu
12/11/2013, 02:44 PM
yppppppppppppppppppppppppppppppppppp