PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cần bán lợi nhận 15+12 ngọc xn


Takasi
14/02/2014, 10:23 AM
Như tiêu đề cần bán 1 em LN 15+12 Op
-Phục cừu: Khôi phục 5% sinh mệnh.
Nâng cao tấn công vật ly.
-Giới hạn công vật lý +130
-Thời gian tấn công -0.05
Xích Nhãn Chi Thạch Công vật lý +75
Xích Nhãn Chi Thạch Công vật lý +75

Giá cho em nó ra đi 4m ai có nhu cầu liên hệ 0978081983 or send thư Takasi
__________________