PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Lợi nhuận 15+11


angel_hell_hell
24/02/2014, 06:36 AM
NHư tiêu đề, bán LỢi nhuận 15 2loss+11 1 ngoc cvl10, op -tốc, 18 ml, phục cừu 2,3m vnd, 400m God 1,5k/1m, ai mua liên hệ 0916020310, Giao dịch trong ngày Lợi nhuân 2,2m:tieuho13:
Trong Game pm: lovelyboy hoặc hell00007, ai ủng hộ pm nhé

úp ...............................................

angel_hell_hell
24/02/2014, 09:33 AM
Uppppppppppppppppppppppppp

angel_hell_hell
24/02/2014, 11:41 AM
up................................................ .......................

angel_hell_hell
25/02/2014, 06:47 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

angel_hell_hell
05/03/2014, 02:39 PM
Đã fix giá 2,1m ai xúc pm nhesssssssssssssssssssssssssssssssssss

angel_hell_hell
05/03/2014, 07:54 PM
up mì tômmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm

angel_hell_hell
07/03/2014, 11:43 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppp

angel_hell_hell
08/03/2014, 04:48 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppp

angel_hell_hell
10/03/2014, 09:38 AM
đã fix giá 2m cho ai muốn mua nó

angel_hell_hell
10/03/2014, 10:42 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

2m................................................ .....................................

angel_hell_hell
10/03/2014, 11:50 AM
2mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

angel_hell_hell
10/03/2014, 02:48 PM
2mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

binhyennhe
10/03/2014, 04:34 PM
LN 1bil3 ban k bạn

angel_hell_hell
11/03/2014, 05:39 AM
mình bán bằng VND bạn à