PDA

Xem phiên bản đầy đủ : thanh lý đồ gấp và acc rẻ đây


shopmayly
27/02/2014, 09:39 AM
TT6 bàn cổ (1tr)
cần bán nhẫn CVL 15+10 of CVL+37 giá 1m2
liên kháng 16+10 of+9TL giá 2m5
Quyền 15+12 VL10 (of +20CTC,30CX -0.5 tốc) 4m8 hàng khủng
GD tại SGon, phú nhuận 0909.3232.17
Bán acc KK ma 105 trum SV, acc Sat_Kiem, giá 10 chai, ai mua liên hệ để biết đồ
một loạt VK như sau
Quyền QH15 ép 2XN ( of 25CTC+1this mạng,4PN.GTTVL)
Lh13 L Hồi
Q100+10
Chùy Hội
Chùy Kỳ lân TNC 15 2 lốt (of CCT+18TL+CK)
Thương TNC 15 2 lot (Of 22CTC+2thi mạng)
Đơn Đao QH 15+12 ( of khủng CCT,2This mạng,+hai giòng ML=37ML)
Song Đao TNC 15( 21CTC va TL)
và đồ thì có đủ set QH 8
Nón hhk15+10 4v SL12
Áo QH15+10 4V sl10( tốc+kháng khép và+SM)
Áo hhk15 Thương mang 4 lỗ
Quần hhhk15+10 4V SL12
Chân QH15+10 4V SL12 (of tốc,SM va LL)
Chân hhhk15+7 sm9
oản hhhk15+10 4V SL10
oản trọng 99 4 lốt
Liên 15+10 khắc 2 giòng +1thí mạng và 9TL
Bội CCCT15+10
bội trọng 99 mác of
Fi phong tốc TNC Q 4 lot+10 ép SL12
Fi phong hhhk15 3lot
nhẵn 15+10 có khắc of 1this mang
nhẫn 15+10 khác 33CVL tu do
một nhẵn TNC
TT7 TDC tu do
phi Hành 3.3
tinh linh thái huyên 8x/100x
và còn một acc KL thông kho 102 xong pk,tu chân
thú cưởi đủ loại
học xong 4 lớp ĐẠI HỌC, thêm mấy bàng tiến sỉ hội
cấp độ tổng thống mỹ tối cao 105
TT7 và nhẫn 15 không TNHN còn lại thì 100%

bán tiếp
kk ma 103 đã 50 %, full 4 đường pk, full kho và tu chân,
VK quyên QH 15
chùy hội
nón hhhk15+9 4 lỗ, ngoc hoi c9
áo qh+8 ngọc hội 4 lỗ, ( 0-0.5 tốc, +SM và +10ML)
quần hhhk15+8 4 lỗ ngọc hoi c9
chân qh15+9 ngọc hội c9 4 lỗ of đẹp chưa tốc
FF TNC +8 4 lỗ ngọc hoi c9,(of7,6,7,6)
phi hành 3.3
oản hhhk99 trọng +8 4 lỗ, ngoc hoi c9
bội trong 99 max of+8
nhẫn tnc+4 khắc +9 TL
nhẫn QH8
acc trên 1m8

l
LIÊN HỆ 0909.3232.17 GD TẠI SG, O XA VUI LNOGF CK TRƯỚC, NHẬN ACC SAU, BẢO ĐẢM

shopmayly
28/02/2014, 09:22 AM
kk ma 103 đã 40 %, full 4 đường pk, full kho và tu chân,
VK quyên QH 15
chùy hội
nón hhhk15+9 4 lỗ, ngoc hoi c9
áo qh+8 ngọc hội 4 lỗ, ( 0-0.5 tốc, +SM và +10ML)
quần hhhk15+8 4 lỗ ngọc hoi c9
chân qh15+9 ngọc hội c9 4 lỗ
FF TNC +8 4 lỗ ngọc hoi c9,(of7,6,7,6)
phi hành 3.3
oản hhhk99 trọng +8 4 lỗ, ngoc hoi c9
bội trong 99 max of+8
nhẫn tnc+4 khắc +9 TL
nhẫn QH8
acc trên 2m
TT6 bàn cổ (1tr)
liên 16+10 khắc +9TL (2m6)
Quyền TNC15+12of +20CTC.+30CX và tốc (5m)
mua tất cả thì giá 10m6 còn không mua những mốn có ghi giá thì acc 2m
LIÊN HỆ 0909.3232.17 GD TẠI SG, O XA VUI LNOGF CK TRƯỚC, NHẬN ACC SAU, BẢO ĐẢM

shopmayly
02/03/2014, 07:26 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

shopmayly
03/03/2014, 06:55 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

shopmayly
08/03/2014, 10:45 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

shopmayly
11/03/2014, 02:06 PM
bán 5 viên sl 12=900k ai mua pm nhé

shopmayly
12/03/2014, 09:32 PM
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

shopmayly
16/03/2014, 09:42 PM
uppppppppppppppppppppppppp