PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mua VK 15... Bán linh tinh...


King01~.~
20/03/2014, 03:13 PM
Mua:
- Đao kiếm chùy 15 ( 1slot càng tốt).
- Bội CCCT 14 vật lý + kháng.
- Mũ nặng TNC LH2 4slot.
Bán:
- LN 15 +11 op: 20ctc, -0.05tgtc, 1crit. Giá 3m2.
- +11 TD 1m5.
- +12 QH 2m5.
Tks 4 read...:tieuho51:

King01~.~
24/03/2014, 08:38 AM
Up .

King01~.~
25/03/2014, 08:20 AM
Up .

Grace
25/03/2014, 05:39 PM
Có cái LN mà rao bán hoài nha!

King01~.~
26/03/2014, 09:38 AM
Có cái LN mà rao bán hoài nha!

:tieuho14: :tieuho14: Kệ tui nha, thích ý kiến à :tieuho3:.

King01~.~
28/03/2014, 02:57 PM
Up .

King01~.~
30/03/2014, 07:45 PM
Up .

King01~.~
01/04/2014, 01:36 PM
Up .

King01~.~
03/04/2014, 07:02 AM
Up .

King01~.~
04/04/2014, 08:13 AM
Up ...

King01~.~
07/04/2014, 11:22 AM
Up .

KiTo
07/04/2014, 10:20 PM
bội kháng 14 CCCT 220m mua ko bạn:tieuho3::tieuho3::tieuho3: