PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán TK ma 105 QH8 full tất - char nữ


mas7486
23/03/2014, 01:52 AM
Acc hiện đang ở KL
Bán TK ma 105 QH8 full tất thông tin như sau:
VK HHHK Lh2 ep 2 xích nhãn +12 op CCS, tốc, ML 19
Mũ HHHK LH2 3 slots ép 3 viên SM hội +9
Áo QH8 LH +9 op ML 9 SL 9 - tốc
Quần QH8 LH +9 op ML 10- giảm tổn thương VL 2% - SL 12
chân QH8 LH =( op SL 10- tốc -LL 9
(áo quần chân đều ép ngọc SM hội hoặc SM10 - đồ QH8 LH không TNHN)
Liên bội nặng +4
tay HHHK Lh2 3 slots +9 ép ngọc SM hội
Cặp nhẫn TNC +3-4 khắc ML
Cánh bay ngân hà ( không TNHN)
Bàn cổ (không TNHN)
Tổng giá 6m
Bán thêm cái nhẫn VL 15 +10 khắc ML 1,2m
Mua + 10 QH
Ai mua bán gì để lại tin nhắn diễn đàn hoặc yahoo: redsun1288122@yahoo.com hoặc 0909 997 866

mas7486
23/03/2014, 11:25 AM
âuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppp

mas7486
07/04/2014, 01:56 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppp