PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mua cặp Ring TNC, khắc 2 dòng TL ML, không +


Soccon
26/10/2014, 10:50 PM
Như tiêu đề, tui đang cần mua cặp Ring Vật Lý TNC, khắc 2 dòng TL ML, không +
Op khắc dao động 10~12point mỗi loại
Giao dịch bằng gold in game.
Ai có hàng inbox và dao động 180m 200m/cái => hẹn time GD :tieuho6::tieuho6::tieuho6::tieuho6:

Soccon
27/10/2014, 11:35 PM
:tieuho13: hông ai có sao :tieuho2:

Soccon
28/10/2014, 02:36 PM
UPP:tieuho19::tieuho20::tieuho20::tieuho20::tieuho 20::tieuho20::tieuho20::tieuho20:

Soccon
29/10/2014, 08:30 AM
:tieuho13:uopppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

Soccon
31/10/2014, 10:44 AM
upppppppp:tieuho2:

Soccon
31/10/2014, 11:43 PM
RỒI SẼ CÓ HÀNG :tieuho17::tieuho17::tieuho17::tieuho17: UPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Soccon
01/11/2014, 10:45 PM
:tieuho43::tieuho43: 4 ngày roi upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Soccon
03/11/2014, 04:45 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp:tieuho47:

Soccon
04/11/2014, 07:25 AM
:tieuho22::tieuho22::tieuho22::tieuho22::tieuho22: up

Soccon
05/11/2014, 07:17 AM
:tieuho20: upppppppppppppppppppp

Soccon
06/11/2014, 10:55 PM
uppppppppppppppppppppppp:tieuho11:

Soccon
07/11/2014, 04:52 PM
:tieuho29: k ai có sao, bé mua gia dao dong từ 180m 200m/c nhẫn nthế :tieuho20::tieuho20:

-Kay-
07/11/2014, 11:40 PM
Không muốn dìm hàng nhé, chỉ là góp ý:
1. Thường thì những đại gia đã chơi khắc 2 dòng thì thường ít nhất là +10 hoặc đa số là + 12

2. Bạn nghĩ ntn đòi mua 2 dòng TL ML 200m :)) 1 lần khắc tầm 150 HMTT và 3 MKHC, khắc mau cũng phải vài lần mới ra 2 dòng, chưa kể mấy dòng chuối chuối nó đi với nhau.
Mình từng bay hơn 1bil gold mà chỉ ra 2 dòng tạm tạm là 10 TL và 100SM
Vậy nên góp ý là bạn rao thế này thì đến khi game sập cũng chả có

Soccon
08/11/2014, 06:50 AM
Không muốn dìm hàng nhé, chỉ là góp ý:
1. Thường thì những đại gia đã chơi khắc 2 dòng thì thường ít nhất là +10 hoặc đa số là + 12

2. Bạn nghĩ ntn đòi mua 2 dòng TL ML 200m :)) 1 lần khắc tầm 150 HMTT và 3 MKHC, khắc mau cũng phải vài lần mới ra 2 dòng, chưa kể mấy dòng chuối chuối nó đi với nhau.
Mình từng bay hơn 1bil gold mà chỉ ra 2 dòng tạm tạm là 10 TL và 100SM
Vậy nên góp ý là bạn rao thế này thì đến khi game sập cũng chả có
:tieuho2::tieuho2: cám ơn nge, nhiều ng cũng bảo tui thế ời mà k có tin. thui thì đăng lần cuối :tieuho12::tieuho12::tieuho12: