PDA

Xem phiên bản đầy đủ : thanh lý acc tk +12,4món +10 giá 3tr ,đồ


_Fight
29/10/2014, 12:12 AM
Do nhu cầu thanh lý acc kèm đồ như sau:
Acc tk tiên 105 char nữ full bk,full tc,hòm: vk +12, 4 món +10 all tnhn
-vk qh8 lh opt cct+12 mix 2 xn tnhn
-áo,chân,oản qh8 lh +10 tnhn ngọc sm10
-ring 15+10 tnhn
-quần qh8 lh ngọc sm 10
_liên bội 99,tay chân 99 4 slot,ff tnc
-acc còn 8k mã thẻ, hòm th trang linh tinh

Acc bán 3tr .
Thanh lý đồ xé lẻ:
-nón,ff tnc 3 slot ngọc sm 10 +10 950m/1 món
-liên kháng 16 +10 khắc 9 tl. 1bil8
-bội thủ tùng lâm 15 +10. 1bil4
-ring vl 15 +10 khắc 11 ml. 1bil 2
-tt tử dạ ca. 1bil2
-1 cái +10 nv 600m
-kèm 3 bil gold
Tổng 11,1bil gold = 10tr vnd
Ưu tiên ai xúc 1 cục acc +đồ mik lấy giá tất cả là 12 tr nhé
Sdt 0162 992 7354.gd hn

_Fight
29/10/2014, 05:50 AM
Mik nhầm sdt @@ fix lại nhé 0162 992 7325. Acc còn đổi tên đc

_Fight
30/10/2014, 10:11 PM
uppppppppppppppppppppp ppppppppppp

_Fight
31/10/2014, 06:26 AM
Upppppppppppppppppppppp

_Fight
01/11/2014, 05:50 AM
Upppppp ai xúc k ....

_Fight
01/11/2014, 10:07 PM
Do nhu cầu thanh lý acc kèm đồ như sau:
Acc tk tiên 105 char nữ full bk,full tc,hòm: vk +12, 4 món +10 all tnhn
-vk qh8 lh opt cct+12 mix 2 xn tnhn
-áo,chân,oản qh8 lh +10 tnhn ngọc sm10
-ring 15+10 tnhn
-quần qh8 lh ngọc sm 10
_liên bội 99,tay chân 99 4 slot,ff tnc
-acc còn 8k mã thẻ, hòm th trang linh tinh

Acc bán 3tr .
Thanh lý đồ xé lẻ:
-nón,ff tnc 3 slot ngọc sm 10 +10 950m/1 món
-liên kháng 16 +10 khắc 9 tl. 1bil8
-bội thủ tùng lâm 15 +10. 1bil4 (đã bán)
-ring vl 15 +10 khắc 11 ml. 1bil 2 (đã bán)
-tt tử dạ ca. 1bil2
-1 cái +10 nv 600m
-kèm 3 bil gold
Tổng 11,1bil gold = 10tr vnd
Ưu tiên ai xúc 1 cục acc +đồ mik lấy giá tất cả là 12 tr nhé
Sdt 0162 992 7354.gd hn
đã thanh lý bội + ring
uppppppppppppppppppppppppppppp acc tk giá rẻ ai xúc

_Fight
03/11/2014, 02:08 AM
Do nhu cầu thanh lý acc kèm đồ như sau:
Acc tk tiên 105 char nữ full bk,full tc,hòm: vk +12, 4 món +10 all tnhn
-vk qh8 lh opt cct+12 mix 2 xn tnhn
-áo,chân,oản qh8 lh +10 tnhn ngọc sm10
-ring 15+10 tnhn
-quần qh8 lh ngọc sm 10
_liên bội 99,tay chân 99 4 slot,ff tnc
-acc còn 8k mã thẻ, hòm th trang linh tinh

Acc bán 3tr .
Thanh lý đồ xé lẻ:
-nón,ff tnc 3 slot ngọc sm 10 +10 950m/1 món
-liên kháng 16 +10 khắc 9 tl. 1bil8 (đã bán)
-bội thủ tùng lâm 15 +10. 1bil4 (đã bán)
-ring vl 15 +10 khắc 11 ml. 1bil 2 (đã bán)
-tt tử dạ ca. 1bil2
-1 cái +10 nv 600m
-kèm 3 bil gold
Tổng 11,1bil gold = 10tr vnd
Ưu tiên ai xúc 1 cục acc +đồ mik lấy giá tất cả là 12 tr nhé
Sdt 0162 992 7354.gd hn

đã thanh lý 1 số còn lại
-mũ + ff khinh 3 slot +10 ngọc sm 10 900m/1 món
-tt tử dạ ca 1bil2
-huy diệu PA 400m
ai xúc pm

_Fight
03/11/2014, 09:46 PM
còn mấy món
-tt7 TDC 1bil2
-nón +ff khinh 15 tnc 3 slot +10 ngọc sm 10 900m/1
-1 c +10 nv 550m
acc tk vk 12 4 món trang bị 15 +10 3 tr