PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mua ngọc


PeNu
29/10/2014, 03:20 AM
Như tiêu đề mình cần mua:
Ngọc SL10 (huyên viên or nữ oa đều đc ), băng ngưng
Tay 4s SL10-12 +9
PH thú tộc 3.3
Liên def 15+9
Bội def 15+9
TT6: LL
Mua gold sll ai bán cho giá giúp!!!!
Mua thêm 30k đục lỗ giá 250k

Ai bán xin pm sđt: 0932225693 Huy (BabyFariy)

PeNu
29/10/2014, 11:33 AM
Uppppoppppp cho ngày mới

PeNu
30/10/2014, 01:48 AM
Upppppppppppppppp

PeNu
30/10/2014, 09:26 AM
Uppppppppppppppppp

PeNu
30/10/2014, 06:31 PM
Upppppppppppppp

PeNu
31/10/2014, 11:02 AM
chắc up tới tết congo quá đi!!! Ai bán giúp cái nào

PeNu
01/11/2014, 01:32 AM
Uppppppppppppppppppppppp

PeNu
02/11/2014, 01:18 AM
Upppppppppppppppp