PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [ Ha Nội ] Mua +11 TD +8 TD


babybylc
29/10/2014, 09:26 AM
như tiêu đề mình cần mua 1 cái +11 TD , NV[bao chuyen] =VND
và mua thêm 10 cái +8 Td = VND ỏ Gond
bác nào bán pm cho giá+ SDT để liên hệ
Thank:tieuho51:

babybylc
30/10/2014, 11:30 AM
như tiêu đề mình cần mua 1 cái +11 TD , NV[bao chuyen] =VND
và mua thêm 10 cái +8 Td = VND ỏ Gond
bác nào bán pm cho giá+ SDT để liên hệ
Thank:tieuho51:

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p:tieuho39:

babybylc
31/10/2014, 10:59 AM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppp