PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán 1 Số Đồ Dành Cho KL


RanBir
30/10/2014, 01:31 PM
-Mũ Long Hổ Khôi 4lo op chân khí 11=170m gold
-FF THiên Mã Chi Dực=100m
-Ring Cuồng chân khí lục chiều như mộng khắc SL+10=40m
-PHi Hành 3.3m/s Thâm Hải Ma Diêu =250m
Liên Hệ BC G Sấm Sét