PDA

Xem phiên bản đầy đủ : xong ID TK,còn xác ML


.Doraemon.
01/11/2014, 11:34 AM
xong hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Uzumaki
01/11/2014, 01:42 PM
up dùm chủ topic,bữa mua acc KL của chủ topic uy tín,nhưng mà đổi TT hơi chậm =))

.Doraemon.
01/11/2014, 07:43 PM
♪♪♪♪♪♪ Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..♪♪♪♪
Anh Nhớ em ♫ ♫ ♫

.Doraemon.
02/11/2014, 03:09 PM
♪♪♪♪♪♪ Chắc ai đó sẽ sớm mua Acc thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm rinh Acc thôi ...
Cầm Acc trên tay nước mắt rơi ..♪♪♪♪

.Doraemon.
03/11/2014, 12:45 AM
uppppppppppppppppp

.Doraemon.
03/11/2014, 06:27 AM
ID 3 TK,1VM,1KK LV 80,và đây là TT ID
như sau : Nữ lv 103 QH8 (TK Tiên), Nam 101 DV 145k(TK ma), Nữ 100 DV 5k(TK ma), VM (ma)Nữ 101,KK (nam) lv 80
BK Như sau TK tiên 103 học hấp huyết,kim cương,như lai,CT tinh thông,đại liệt,2 kill TH,kill hội chống móc TL,xem túi đồ
CÒn các acc còn lại chưa học BK
DV 5k (acc VM 101 và TK nữ 100) (deco hết cho đổi tên)
đồ FF - tốc 3slot +2
Oản 3 slot +8
liên bội 99 +8
nhẫn TNC + 2 cái HT +0
nón 3 slot +8
áo thì chưa +
Quần 3slot +8
chân 3slot +8
TT BC
VK thanh minh hải ngục 15 +10
acc VM có Cung 15 TNH +9 2slot ep XN
ACC FULL TNHN
acc TK Nữ 100 đã học nghề rèn có thể xoay op VK, đã thông rương
giá bán 1bil3 gold ai mua LH SMS : 01648848051,gold truoc acc sau,làm ăn uy tín,có thể xem các topic trc
upppppppppppppppppppp

.Doraemon.
03/11/2014, 09:55 AM
♪♪♪♪♪♪ Chắc ai đó sẽ sớm mua Acc thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm rinh Acc thôi ...
Cầm Acc trên tay nước mắt rơi ..♪♪♪♪ :khochiu::khochiu::khochiu::khochiu:
Acc đầy đủ TT mua về tự đổi SDT đổi 1p uy tínnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :roile::roile::roile::roile:

.Doraemon.
07/11/2014, 10:38 PM
lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

.Doraemon.
09/11/2014, 02:45 AM
****Bắt đầu chán game nên sẽ thanh lý acc này bằng card đt = 1tr500k card mobi**********
tặng kèm 1 xác ML nữ 101 dv 6k đồ còn set hh pháp 90 FF TMCD bội ccct (ko GD dc),cọp cùi 100, tặng luôn KL char nam lv 99
ID 3 TK,1VM,1KK LV 80,và đây là TT ID
như sau : Nữ lv 103 QH8 (TK Tiên), Nam 101 DV 145k(TK ma), Nữ 100 DV 5k(TK ma), VM (ma)Nữ 101,KK (nam) lv 80
BK Như sau TK tiên 103 học hấp huyết,kim cương,như lai,CT tinh thông,đại liệt,2 kill TH,kill hội chống móc TL,xem túi đồ
CÒn các acc còn lại chưa học BK
DV 5k (acc VM 101 và TK nữ 100) (deco hết cho đổi tên)
đồ FF - tốc 3slot +2
Oản 3 slot +8
liên bội 99 +8
nhẫn TNC + 2 cái HT +0
nón 3 slot +8
áo thì chưa +
Quần 3slot +8
chân 3slot +8
TT BC
VK thanh minh hải ngục 15 +10 2slot
acc VM có Cung 15 TNH +9 2slot ep XN
ACC FULL TNHN
acc TK Nữ 100 đã học nghề rèn có thể xoay op VK, đã thông rương
ai mua LH SMS : 01648848051,tất cả GD đều trong game card truoc acc sau,làm ăn uy tín,có thể xem các topic trc
chưa hề có sờ can đan nào
Thank 4 read :tieuho25:

CHÁN GAME THANH LÝ ACC = 1tr 500k CARD MOBI KO THANH LÝ BẰNG GOLD NỮA UPPPPP :tieuho25::tieuho25:

.Doraemon.
09/11/2014, 11:03 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppp

.Doraemon.
10/11/2014, 05:48 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

.Doraemon.
11/11/2014, 03:32 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

.Doraemon.
12/11/2014, 04:57 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

.Doraemon.
13/11/2014, 03:16 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*

.Doraemon.
15/11/2014, 01:08 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

.Doraemon.
22/11/2014, 10:13 AM
uppppppppppppppppppppp!!!!!!!

.Doraemon.
22/11/2014, 03:40 PM
ID 3 TK,1VM,1KK LV 80,và đây là TT ID
như sau : Nữ lv 103 QH8 (TK Tiên), Nam 101 DV 145k(TK ma), Nữ 100 DV 5k(TK ma), VM (ma)Nữ 101,KK (nam) lv 80
BK Như sau TK tiên 103 học hấp huyết,kim cương,như lai,CT tinh thông,đại liệt,2 kill TH,kill hội chống móc TL,xem túi đồ
CÒn các acc còn lại chưa học BK
DV 5k (acc VM 101 và TK nữ 100) (deco hết cho đổi tên)
đồ FF - tốc 3slot +2
Oản 3 slot +8
liên bội 99 +8
nhẫn TNC + 2 cái HT +0
nón 3 slot +8
áo thì chưa +
Quần 3slot +8
chân 3slot +8
TT BC
VK thanh minh hải ngục 15 +10 2slot
acc VM có Cung 15 TNH +9 2slot ep XN
ACC FULL TNHN
acc TK Nữ 100 đã học nghề rèn có thể xoay op VK, đã thông rương
ai mua LH SMS : 01648848051,tất cả GD đều trong game gold truoc acc sau,làm ăn uy tín,có thể xem các topic trc
chưa hề có sờ can đan nào
Giá acc 1bil5 gold (KMC) or 1 tr4 card MOBI
Bán thêm xác ML 101 char nữ đồ con TMCD Bội CCCT = 200m gold
Thank 4 read :tieuho25:

uppppppppppppppppppppppppppppp

.Doraemon.
23/11/2014, 11:32 AM
ID 3 TK,1VM,1KK LV 80,và đây là TT ID
như sau : Nữ lv 103 QH8 (TK Tiên), Nam 101 DV 145k(TK ma), Nữ 100 DV 5k(TK ma), VM (ma)Nữ 101,KK (nam) lv 80
BK Như sau TK tiên 103 học hấp huyết,kim cương,như lai,CT tinh thông,đại liệt,2 kill TH,kill hội chống móc TL,xem túi đồ
CÒn các acc còn lại chưa học BK
DV 5k (acc VM 101 và TK nữ 100) (deco hết cho đổi tên)
đồ FF - tốc 3slot +2
Oản 3 slot +8
liên bội 99 +8
nhẫn TNC + 2 cái HT +0
nón 3 slot +8
áo thì chưa +
Quần 3slot +8
chân 3slot +8
TT BC
VK thanh minh hải ngục 15 +10 2slot
acc VM có Cung 15 TNH +9 2slot ep XN
ACC FULL TNHN
acc TK Nữ 100 đã học nghề rèn có thể xoay op VK, đã thông rương
ai mua LH SMS : 01648848051,tất cả GD đều trong game gold truoc acc sau,làm ăn uy tín,có thể xem các topic trc
chưa hề có sờ can đan nào
Giá acc 1bil5 gold (KMC) or 1 tr4 card MOBI
Bán thêm xác ML 101 char nữ đồ con TMCD Bội CCCT = 200m gold
Thank 4 read :tieuho25:
upppppppppppppppppppppppppppppp:tieuho41::tieuho41 :

.Doraemon.
24/11/2014, 03:06 PM
ID 3 TK,1VM,1KK LV 80,và đây là TT ID
như sau : Nữ lv 103 QH8 (TK Tiên), Nam 101 DV 145k(TK ma), Nữ 100 DV 5k(TK ma), VM (ma)Nữ 101,KK (nam) lv 80
BK Như sau TK tiên 103 học hấp huyết,kim cương,như lai,CT tinh thông,đại liệt,2 kill TH,kill hội chống móc TL,xem túi đồ
CÒn các acc còn lại chưa học BK
DV 5k (acc VM 101 và TK nữ 100) (deco hết cho đổi tên)
đồ FF - tốc 3slot +2
Oản 3 slot +8
liên bội 99 +8
nhẫn TNC + 2 cái HT +0
nón 3 slot +8
áo thì chưa +
Quần 3slot +8
chân 3slot +8
TT BC
VK thanh minh hải ngục 15 +10 2slot
acc VM có Cung 15 TNH +9 2slot ep XN
ACC FULL TNHN
acc TK Nữ 100 đã học nghề rèn có thể xoay op VK, đã thông rương
ai mua LH SMS : 01648848051,tất cả GD đều trong game gold truoc acc sau,làm ăn uy tín,có thể xem các topic trc
chưa hề có sờ can đan nào
Giá acc 1bil5 gold (KMC) or 1 tr4 card MOBI
Bán thêm xác ML 101 char nữ đồ con TMCD Bội CCCT = 200m gold
Thank 4 read :tieuho25:
uppppppppppppppppppppppppppppppp :tieuho41::tieuho41::tieuho9:

.Doraemon.
25/11/2014, 09:09 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp GD liền và ngayyyy

.Doraemon.
29/11/2014, 05:42 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

.Doraemon.
01/12/2014, 01:19 PM
còn xác ML 200m

xinhketui00
01/12/2014, 03:01 PM
đã xong ID TK
còn xác ML 101 nữ tiên full kill cấp 10 đồ còn TMCD bội CCCT áo quần giày oản HH90 cùi = 200m gold
Thank 4 read :tieuho25:

Mị Linh xác bạn bán bao nhiêu

.Doraemon.
01/12/2014, 04:00 PM
Mị Linh xác bạn bán bao nhiêu

tính gold theo giá thị trường quy ra nhé bạn :tieuho24:
cỡ 200k

.Doraemon.
01/12/2014, 06:51 PM
đã xongggggggggggggggggggggggg