PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh lý đồ + và gold !!!


TiêuDiêu
05/11/2014, 10:24 AM
Mình còn một số thứ sau cần thanh lý:
- Liên kháng 16+11 : 2tr5 or 2b8 gol
- FF tnc15 4 ngọc SL12 +10 : 1tr1 or 1b2 gol
- Mũ tnc15 4 ngọc SL12 +10: 1tr1 or 1b2 gol
- 1 ring vl15 +11: 2tr or 2bil2 gol
- 4 cái +11qh: 1tr/1 or 1bil1 gol( có thể chuyển + trong game, mình có đồ thế chấp)

Gd tại HN, vui lòng liên hệ cho mình theo số: 0936468965. Tks alll !