PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh lý acc TiT 103 - QH8 - 3by ^.^ Updateeee :">


ilovemoney98
06/11/2014, 06:16 PM
Acc thông tin gồm:
- Set Qh8 opt tạm được - 8 viên bàn cổ + TVL + SM hội tùm lum
- Mũ + FF tnc
- Vk QH8 28 ctc +0
****** 6 món 8, 2 món 9
- Bội 15 +9
- Cặp nhẫn tnc ^.^
- Pet phượng hoàng luân hồi và tôn ngộ không, đlthần ^.^
- Phi hành Thừa Ảnh, set cưới phương tây ,trung hoa thạch lựu hồng.
Giá acc 2tr Giao dịch trực tiếp ở HN or qua ATM. Sđt: 0985357997


Thank for reading lá la la

ilovemoney98
07/11/2014, 02:16 PM
Quẩy lên nào nào nào nào

ilovemoney98
08/11/2014, 03:21 PM
Quẩy lên nào nào. Quẩy lên.

ilovemoney98
10/11/2014, 09:22 PM
Updateeeeee rất nhiều thời trang linh tinh :">>>>>>

ilovemoney98
11/11/2014, 11:06 AM
Liên hệ ngay có fixxxxx nhé *^*

ilovemoney98
11/11/2014, 11:15 PM
Đà đá đa a a a a a a a a a a a a

ilovemoney98
13/11/2014, 09:47 AM
Fixxxxxxxx fixxxxxxxxx

ilovemoney98
14/11/2014, 09:40 AM
ô la lá lá lá lá lá lá lá lá

ilovemoney98
15/11/2014, 07:06 AM
Upppppppppppppppppppppppppppp

ilovemoney98
16/11/2014, 10:58 AM
Ố lálas lên nàoooooooooo

ilovemoney98
17/11/2014, 09:53 AM
Đà đá da đà đá đà đú đù đú

ilovemoney98
18/11/2014, 06:00 PM
Lơn nào bấy bi ố la la quẩy nơn nơn

xMaXx
19/11/2014, 11:55 AM
up giùm bạn > acc muốn mua nhưng đang cuối năm lắm đám cưới :))))))))))))))))

Thu*Huong
19/11/2014, 07:07 PM
ê sắc ế coan hàng........................... :D

ilovemoney98
21/11/2014, 08:37 PM
ê sắc ế coan hàng........................... :D

Tên mất dạyyyyyyyyyy =.+ úp dùm ta nhé ;)))))) có ai thì giới thiệu cho ta

ilovemoney98
22/11/2014, 10:57 AM
Your lips are moving ú ù ú u *^*

ilovemoney98
22/11/2014, 05:55 PM
Đù đú đu đú đuuuuuuuuu ố la la la la la la

ilovemoney98
23/11/2014, 01:27 PM
Lên nào yoos looooooooooooooo

ilovemoney98
24/11/2014, 10:18 AM
Upppppppppppppppppppppppppp nào ố la la

ilovemoney98
24/11/2014, 09:39 PM
Bump bump bump free bump

ilovemoney98
26/11/2014, 06:56 AM
Bumppppp freeeeee bumpppppppp

ilovemoney98
29/11/2014, 06:31 PM
bumpppop nàoooooooo

ilovemoney98
02/12/2014, 12:23 AM
freeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bumppppppppppppppppppppppppppppp

ilovemoney98
06/12/2014, 09:28 AM
Giảm giá nàooooooooooooo 2tr8 mại zô

ilovemoney98
06/12/2014, 08:20 PM
Mại zô Bumppppppppppppppppp

ilovemoney98
09/12/2014, 07:57 AM
Mại zô đê mấy đứaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ilovemoney98
11/12/2014, 09:40 AM
Upppppppppppppppppppp

ilovemoney98
12/12/2014, 07:11 AM
Bumpppppppopppppppppppp

ilovemoney98
13/12/2014, 12:12 PM
Uppppp jumppppppp bumppppp

ilovemoney98
16/12/2014, 07:12 AM
Mại zô kiếm ăn nào \ :v ///////// \ -_- /

ilovemoney98
17/12/2014, 03:29 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

ilovemoney98
20/12/2014, 07:05 PM
Mại zô mại zô giảm giá đợt 2 hú hú

ilovemoney98
21/12/2014, 11:49 AM
Lênnnnnnnnnnnnnnnnn uppppppppp

ilovemoney98
27/12/2014, 10:08 AM
Uppppppppppnafo !!!!!! Giá 2tr5 thôiiii

ilovemoney98
31/12/2014, 10:03 PM
Lơn nàoooooooo lênnnnnnnnn nàooooooo

ilovemoney98
03/01/2015, 10:43 PM
Giảm giá giá giá giá giá giá

ilovemoney98
04/01/2015, 01:45 PM
Lênnnnnn giá acc 2trrrrr