PDA

Xem phiên bản đầy đủ : bán xác KL QH8


→Vincent←
10/11/2014, 02:04 PM
thông tin acc
lv 102 42%
VK, áo, quần QH8 LH
liên kháng 14 thiên xu, nón 15 TNC
sách: kiếm tâm, tiêu diêu
đồ đạc đủ dùng
giá 500k giao dịch HCM
liên hệ: 0933397291
p/s: hoặc đổi xác VM QH8 tương đương

→Vincent←
11/11/2014, 04:26 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

Akke
13/11/2014, 12:57 PM
GD qua card dt or Gold dc k?