PDA

Xem phiên bản đầy đủ : KK QH 8 Giá đẹp


hanhcom
10/11/2014, 08:15 PM
KK 103 50% QH 8 Full BK rương hòm

- Quyền QH8 + 12 2 XN ( op 21 CTC, CTC 5, 237 SM, giam TTVL 2%) ( TNHN)
- Đao QH8 ( op 22 CPN, Thu VL 215, ML 9)
- Mũ HHHk15 4 slot + 10 (ep 4 SL 12)
- Áo QH8 LH + 10 ( 4 SL 12) (op -0.05 SM SM)
- Quần HHHK 15 4 Slot + 12 ( 4 SM 10)
- Chân QH 8 4 slot + 10 ( 4 SM 10) ( op -0.05 Kphep 241 + tránh né)
- Phi phong TNC 3 Slot + 10
- Tay HHHK 99 4 slot + 10 (ep 4 SM 10)
- Liên TMBC cùi
- Bội HHHK99 +8
- Nhẫn HTCA +8 ( Tự Do )
- Thiên thư Bàn Cổ ( Tự do)
- Phi hành Tinh vận ( TNHN)
- Tinh linh 83/100
- Thông rương với 1 KK và 1 Thần thú 10x
- Khuyến mãi 1 số đồ linh tinh trong rương
Giá ra đi 5.5m GD HN ai xúc Liên hệ 01684.350.368
:tieuho43:

Varus
10/11/2014, 09:16 PM
KK 103 50% QH 8 Full BK rương hòm

- Quyền QH8 + 12 2 XN ( op 21 CTC, CTC 5, 237 SM, giam TTVL 2%) ( TNHN)
- Đao QH8 ( op 22 CPN, Thu VL 215, ML 9)
- Mũ HHHk15 4 slot + 10 (ep 4 SL 12)
- Áo QH8 LH + 10 ( 4 SL 12) (op -0.05 SM SM)
- Quần HHHK 15 4 Slot + 12 ( 4 SM 10)
- Chân QH 8 4 slot + 10 ( 4 SM 10) ( op -0.05 Kphep 241 + tránh né)
- Phi phong TNC 3 Slot + 10
- Tay HHHK 99 4 slot + 10 (ep 4 SM 10)
- Liên TMBC cùi
- Bội HHHK99 +8
- Nhẫn HTCA +8 ( Tự Do )
- Thiên thư Bàn Cổ ( Tự do)
- Phi hành Tinh vận ( TNHN)
- Tinh linh 83/100
- Thông rương với 1 KK và 1 Thần thú 10x
- Khuyến mãi 1 số đồ linh tinh trong rương
Giá ra đi 5.5m GD HN ai xúc Liên hệ 01684.350.368
:tieuho43:

Còn đổi tên ko bạn ơi ? Tốc đươc mấy chấm

anhbacktc
11/11/2014, 08:40 AM
Còn đổi tên ko bạn ơi ? Tốc đươc mấy chấm

con nay toc thuong 3.3...MN la 5.:tieuho4:

azakawi
11/11/2014, 09:26 PM
Á con này chủ topic mua về có 4m chưa đc 1 tháng mà

Varus
12/11/2014, 09:03 PM
Không biết trả 3m có cơ hội mua ko nhỉ .... chẹp chẹp