PDA

Xem phiên bản đầy đủ : cần đổi xác KL QH8 lấy xác VM 101 or VM QH8


→Vincent←
12/11/2014, 09:14 PM
Kl mình chỉ mới LH áo, quần, VK QH8 đang có nhu cầu đổi xác VM ai có nhã ý đổi
liên hệ: 0933397291

Redforces
20/11/2014, 03:18 PM
Xác VM chưa QH8 có đổi không? Mặc set đồ HHHK 15, liên bội nặng 99, VK HHHK LH1.