PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán 1 số đồ và cộng


MrGay
14/11/2014, 12:49 PM
Như tiêu đề mình muốn bán một số đồ như sau:

+, Liên TVL 14 VMMP +11: giá 1m5 ( hoặc +11 TD gia: 1m4)
+, Bội U Chân +10 giá: 650k ( hoặc +10 TD giá: 600k)
+, Mũ nặng 15 TNC 3slot SM hội +10 giá: 700k ( hoặc +10TD giá: 600k)

Ai quan tâm SMS 0975959331, GD HN hoặc Vĩnh Phúc

arthurt
14/11/2014, 04:14 PM
Như tiêu đề mình muốn bán một số đồ như sau:

+, Liên TVL 14 VMMP +11: giá 1m5 ( hoặc +11 TD gia: 1m4)
+, Bội U Chân +10 giá: 650k ( hoặc +10 TD giá: 600k)
+, Mũ nặng 15 TNC 3slot SM hội +10 giá: 700k ( hoặc +10TD giá: 600k)

Ai quan tâm SMS 0975959331, GD HN hoặc Vĩnh Phúc

Cả đống này mạn phép trả 2m2 bạn nhé, ok GD HN trong mai hoặc th2.

MrGay
15/11/2014, 09:15 AM
Cả đống đấy mình bán la 2m7, không bớt được nhiều thế đâu ban ah.