PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh ly' 20 ac.


maskblack01
18/11/2014, 05:32 AM
VM: lv 101. QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 2.50
VL : lv 102. QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 3.00
TT : lv 101. QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 2.50
TiT: lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 2.50
KK: lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 2.50
PS: lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 3.00
TK: lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 3.00
VS: lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 2.50
KL :lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 3.00
ML:lv 101. Gan QH8 .FULL set hoi (4slot) Thu' cuoi 11m. Phi hanh 2.50
+ TT , TK , KK , VM =lv 100 ( vai mo'n LH to'c , FF BBQ To'c )
+TiT lv 97 , PS lv 99 , VL lv 98 , VS lv 97 , ML lv 97 , KL lv 96 ( FF BBQ )
Thong tin ca'c tai khoan day du nhe.
THANH LY' ALL = 1 TR 800 . Minh o Da Nang. Sdt 0905.742.725
Ace nao quan tam pm nha. Thank da ghe xem.