PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc KL 105 VK OP CCT +11 tại HCM


phuong82
18/11/2014, 09:26 AM
Nhu tiêu đề mình muốn bán acc KL tên NK cấp 105 có VK OP ĐẸP (CCT+cpn+kháng phép+sl) +11 và 2 món +10
Full set QH8 LH OP NGON.full ngoc bàn cổ (sinh lục +12 ) trừ cái nón.cánh bay thâm hải ma kiêu ( tốc 3,3 ) .Cặp nhân 1 chiếc TNC+Hằng tịch. liên kháng 14+bội 13 op 2 dòng tl +9 va +7.thiên thư đổi tửu duong ca.
Máu hiện tại là 15k4. dame tay 12302 - 14742
full TU CHÂN, BK chi thiếu nhưng cuốn kh quan trọng.
ai quan tâm liên hệ mình nhé 2014-11-18 09-09-36.bmp
A.PHƯƠNG : 0907778356 .GD HCM Q6

phuong82
19/11/2014, 02:12 PM
[QUOTE=phuong82;3078534]Nhu tiêu đề mình muốn bán acc KL tên NK cấp 105 có VK OP ĐẸP (CCT+cpn+kháng phép+sl) +11 và 2 món +10
Full set QH8 LH OP NGON.full ngoc bàn cổ (sinh lục +12 ) trừ cái nón.cánh bay thâm hải ma kiêu ( tốc 3,3 ) .Cặp nhân 1 chiếc TNC+Hằng tịch. liên kháng 14+bội 13 op 2 dòng tl +9 va +7.thiên thư đổi tửu duong ca.
Máu hiện tại là 15k4. dame tay 12302 - 14742
full TU CHÂN, BK chi thiếu nhưng cuốn kh quan trọng.
ai quan tâm liên hệ mình nhé 2014-11-18 09-09-36.bmp
A.PHƯƠNG : 0907778356 .GD HCM Q6
acc KL tiên.ai mua lien hệ nhé..................

phuong82
20/11/2014, 12:58 PM
[QUOTE=phuong82;3078534]Nhu tiêu đề mình muốn bán acc KL tên NK cấp 105 có VK OP ĐẸP (CCT+cpn+kháng phép+sl) +11 và 2 món +10
Full set QH8 LH OP NGON.full ngoc bàn cổ (sinh lục +12 ) trừ cái nón.cánh bay thâm hải ma kiêu ( tốc 3,3 ) .Cặp nhân 1 chiếc TNC+Hằng tịch. liên kháng 14+bội 13 op 2 dòng tl +9 va +7.thiên thư đổi tửu duong ca.
Máu hiện tại là 15k4. dame tay 12302 - 14742
full TU CHÂN, BK chi thiếu nhưng cuốn kh quan trọng.
ai quan tâm liên hệ mình nhé 2014-11-18 09-09-36.bmp
A.PHƯƠNG : 0907778356 .GD HCM Q6
acc KL tiên.ai mua lien hệ nhé..................

ai quan tam lien hệ minh nhé...............................

phuong82
21/11/2014, 08:52 AM
[quote=phuong82;3078647]

ai quan tam lien hệ minh nhé...............................