PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Liên def 16 +12 vs Ring fep 15 +10


Conan_PS
19/11/2014, 04:58 PM
Cần bán 1 Liên def 16 +12 op 40 CP + 11TL = 4m5 vnd
1 Ring phép 15 +10 op 9 LL = 1m2 vnd
Ai mua j liên hệ 09 175 175 09:tieuho18: