PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cần đổi Quyền 15 lấy chùy thủ tương đương


Takasi
20/11/2014, 09:57 AM
Như tiêu đề mình cần đồi Quyền 15 ★★Túy Ngọa Vân Điên 2 slot ngọc Xích nhãn +12
op Tỉ lệ ra đòn trí mạng +3%
Thời gian tấn công -0.05
Thể Lực +19.
Muốn đổi chùy thủ tương đương yêu cầu chùy thủ 2 slot +12 ngọc Xích Nhãn op cùi cũng đc. Ai có nhu câu liên hệ: Takasi or SMS 0978091983 thanks!

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Takasi
22/11/2014, 10:37 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

XiaoJuan
23/11/2014, 01:01 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppp
Cho nó lên đầu đê.