PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Liên def 16 +12 vs Ring fep 15 +10, SL 12, HPLK QCAT


Conan_PS
20/11/2014, 03:25 PM
Bán liên def 16 +12 op 40 CP + 11TL = 4m5vnd
Ring fep 15 +10 op 9 LL= 1m2 vnd
SL 12= 160k/1
5QCAT= 60k/1
4HPLK = 210k/1

Số dt 09 175 175 09 ( gd HCM)