PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc TT tiên HCM


manjimaru
23/11/2014, 02:00 PM
Như tiêu đề mình bán acc thông tin như sau:

http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/20_zps2f9a46d4.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/20_zps2f9a46d4.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/19_zps79ed621c.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/19_zps79ed621c.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/21_zps47b0354f.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/21_zps47b0354f.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/22_zpsaf4dda34.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/22_zpsaf4dda34.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/23_zps21962d1c.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/23_zps21962d1c.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/24_zps1afc4299.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/24_zps1afc4299.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/25_zpsac35473c.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/25_zpsac35473c.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/26_zps22745174.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/26_zps22745174.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/27_zps58de7333.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/27_zps58de7333.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/28_zps26a12e2f.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/28_zps26a12e2f.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/29_zps818954f9.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/29_zps818954f9.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/30_zps65dd37c1.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/30_zps65dd37c1.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/31_zps2c0f1f16.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/31_zps2c0f1f16.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/32_zpsc7351c94.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/32_zpsc7351c94.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/33_zps1da2558e.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/33_zps1da2558e.jpg.html)
http://i1289.photobucket.com/albums/b506/manjimaru148/34_zps8f4c43af.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/manjimaru148/media/34_zps8f4c43af.jpg.html)

Giá đưa ra là 600k, ai mua liên lạc 01668554226, giao dịch HCM.

manjimaru
24/11/2014, 10:36 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
25/11/2014, 11:01 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

yennhi12
26/11/2014, 09:31 AM
minh mao phep cha 400k ko dc thi up dum ban

minh mao phep cha 400k ko dc thi up dum ban

manjimaru
26/11/2014, 11:55 PM
minh mao phep cha 400k ko dc thi up dum ban

minh mao phep cha 400k ko dc thi up dum ban

có gì sms cho mình để tiện liên lạc:tieuho32:

AriesBOy
27/11/2014, 02:28 PM
Man phép 450k pm0906098955

manjimaru
27/11/2014, 11:09 PM
Man phép 450k pm0906098955

thank đã xem, mình sẽ liên lạc với bạn sau :tieuho28:

manjimaru
28/11/2014, 11:44 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
29/11/2014, 10:36 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
01/12/2014, 01:41 AM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
02/12/2014, 11:03 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
03/12/2014, 11:53 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
05/12/2014, 11:02 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
07/12/2014, 10:04 AM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
08/12/2014, 11:04 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
11/12/2014, 12:31 AM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
13/12/2014, 07:37 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
16/12/2014, 12:53 AM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
18/12/2014, 12:34 AM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
20/12/2014, 02:57 AM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36:

manjimaru
24/12/2014, 11:27 PM
update :tieuho36::tieuho36::tieuho36: