PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mua + bán ít đồ


rinchan
23/11/2014, 11:35 PM
Cần mua:
- Bội def 16. Ai bán liên hệ trong game: ►]-[ε☺-Ú◄
- Mật thư VLT sll, giá 6m/c. Liên hệ: rinchan
Cần thuê + hoặc đổi:
- Bội def 15 +0 lấy bội def 15 +10 + gold. Liên hệ: rinchan
- Liên def 15 +7 lấy liên def 15 +10 + gold. Liên hệ: rinchan
Cần bán:
- Cung 16, max 1 op, 2 ngọc XN. Giá: 9m. Liên hệ: rinchan
- Cánh : Cung Song Tử phong ấn. Giá: 120m