PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thanh lý KL tiên 105 full sl+12(trừ cái nón)


phuong82
25/11/2014, 03:26 PM
cần Thanh lý KL tiên 105 full sl+12(trừ cái nón) có đồ như sau:
Sách vở đã học hết những skill quan trọng.còn nhưng skill tào lao chưa học.
VK+11 op CTC,CPN+2,kháng phép 332,SL+19
ÁO+10 op SL+11,SM 155,TL 10
Quần +10 OP ,GTT vật lý +1,trí mạng +2,ML 8
Chân+5, op TL 12,SL+12,khang phép 201
OẢN+3, OP chân khí 236,ML +12,ML+9
FF 15+3
ÁO+QUẦN+CHÂN+OẢN+FF full 4 lổ và full ngoc SL+12
Nón 15 +5,3 viên ngọc SM8,khắc CVL+20
Cặp nhẫn +5 ( 1 HT và 1 TNC )
Liên kháng 14 +3.bội vật lý 13 +3 OP TL+9,TL+7,Chính xác+98
Cánh bay 3.3 ( Thâm hải Ma diêu )
thiên thư TL+9,SL+8
Tinh linh THÁI HUYỀN 78/100
TRONG KHO CÒN TÙM LUM NGUYÊN LIỆU VÀ 3 CÁI PHÙ MANA BK
TỔNG GIÁ TRỊ là 3m.Ai mua liên hệ mình A.Phương : 0907778356 ( GD HỒ CHÍ MINH )

phuong82
26/11/2014, 06:36 AM
cần Thanh lý KL tiên 105 full sl+12(trừ cái nón) có đồ như sau:
Sách vở đã học hết những skill quan trọng.còn nhưng skill tào lao chưa học.
VK+11 op CTC,CPN+2,kháng phép 332,SL+19
ÁO+10 op SL+11,SM 155,TL 10
Quần +10 OP ,GTT vật lý +1,trí mạng +2,ML 8
Chân+5, op TL 12,SL+12,khang phép 201
OẢN+3, OP chân khí 236,ML +12,ML+9
FF 15+3
ÁO+QUẦN+CHÂN+OẢN+FF full 4 lổ và full ngoc SL+12
Nón 15 +5,3 viên ngọc SM8,khắc CVL+20
Cặp nhẫn +5 ( 1 HT và 1 TNC )
Liên kháng 14 +3.bội vật lý 13 +3 OP TL+9,TL+7,Chính xác+98
Cánh bay 3.3 ( Thâm hải Ma diêu )
thiên thư TL+9,SL+8
Tinh linh THÁI HUYỀN 78/100
TRONG KHO CÒN TÙM LUM NGUYÊN LIỆU VÀ 3 CÁI PHÙ MANA BK
TỔNG GIÁ TRỊ là 3m.Ai mua liên hệ mình A.Phương : 0907778356 ( GD HỒ CHÍ MINH )
mọi người cần thì cứ liên hệ nhé.............

phuong82
26/11/2014, 04:25 PM
cần thanh lý kl tiên 105 full sl+12(trừ cái nón) có đồ như sau:
Sách vở đã học hết những skill quan trọng.còn nhưng skill tào lao chưa học.
Vk+11 op ctc,cpn+2,kháng phép 332,sl+19
áo+10 op sl+11,sm 155,tl 10
quần +10 op ,gtt vật lý +1,trí mạng +2,ml 8
chân+5, op tl 12,sl+12,khang phép 201
oản+3, op chân khí 236,ml +12,ml+9
ff 15+3
áo+quần+chân+oản+ff full 4 lổ và full ngoc sl+12
nón 15 +5,3 viên ngọc sm8,khắc cvl+20
cặp nhẫn +5 ( 1 ht và 1 tnc )
liên kháng 14 +3.bội vật lý 13 +3 op tl+9,tl+7,chính xác+98
cánh bay 3.3 ( thâm hải ma diêu )
thiên thư tl+9,sl+8
tinh linh thái huyền 78/100
trong kho còn tùm lum nguyên liệu và 3 cái phù mana bk
tổng giá trị là 3m.ai mua liên hệ mình a.phương : 0907778356 ( gd hồ chí minh )

gd hcm q6...........................

Kim Xuân
27/11/2014, 08:55 AM
cần Thanh lý KL tiên 105 full sl+12(trừ cái nón) có đồ như sau:
Sách vở đã học hết những skill quan trọng.còn nhưng skill tào lao chưa học.
VK+11 op CTC,CPN+2,kháng phép 332,SL+19
ÁO+10 op SL+11,SM 155,TL 10
Quần +10 OP ,GTT vật lý +1,trí mạng +2,ML 8
Chân+5, op TL 12,SL+12,khang phép 201
OẢN+3, OP chân khí 236,ML +12,ML+9
FF 15+3
ÁO+QUẦN+CHÂN+OẢN+FF full 4 lổ và full ngoc SL+12
Nón 15 +5,3 viên ngọc SM8,khắc CVL+20
Cặp nhẫn +5 ( 1 HT và 1 TNC )
Liên kháng 14 +3.bội vật lý 13 +3 OP TL+9,TL+7,Chính xác+98
Cánh bay 3.3 ( Thâm hải Ma diêu )
thiên thư TL+9,SL+8
Tinh linh THÁI HUYỀN 78/100
TRONG KHO CÒN TÙM LUM NGUYÊN LIỆU VÀ 3 CÁI PHÙ MANA BK
TỔNG GIÁ TRỊ là 3m.Ai mua liên hệ mình A.Phương : 0907778356 ( GD HỒ CHÍ MINH )
Bạn ơi.acc KL này bán mình 2,8m nhé.coi nhu fix xăng và cafe 200k cho mình.

Kim Xuân
27/11/2014, 09:08 AM
acc KL nay bán mình 2,8tr nha bạn.ok thì GD ngay và luôn....

phuong82
28/11/2014, 10:41 PM
acc đã thanh ly.cam on moi nguoi quan tam