PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc VL ma Qh8 full.... Thông rương có TIT VS


shootme_
26/11/2014, 10:34 PM
Mình cần bán acc VL ma 104 Qh8 16% full BK or BK hội, đã học Thiên-TDV. Thông rương có acc TiT 102 12% full BK or BK hội có pet TNK, acc VS mới tròn 10x skill max cấp 10. Thông tin VL như sau:

VK Qh8 LH +10 op 22CPN TVL+189 GHTCPT +159 GTTNH4%
Mũ TV 4slot ép sm 11 +10 khắc 20CP
Áo QH8 LH op GTTVL -3cast sm+119 ép sm9 +8
Quần QH8 LH op GTTNH -3cast GTTNH ép sm9 +8
Chân QH8 LH op -3cast SL+11 GTTVL ép sm10 +8
Oản QH8 LH op -6cast LL+9 GTTNH ép sm10 +8
FF TNC 4slot ép sm11 +8
Liên 15 def +10
Bội 15 def +10. Tinh Linh: TB 1con 74/100 1con 84/100 chưa học skill
Cặp ring TNC cái +7 khắc 7SL, cái khắc 114 def
TT7 45LL. PH: 3.3 Xích Tiêu, 3.0 Diên Dực. Thú cưỡi: CPNT, TTBD. Linh mạch 2 huyệt nữa lên 4.

Trong rương còn đồ linh tinh: 10 tờ NP, 1 viện Nữ Oa, 130 TCT, 7v LC5, 100 CCHK, 530 HTT, 9k9 HMT, 88 MPHNT, 25 MPQNT, 6k1 MT, 37 cái NL đổi ngọc 10,1 fu mana BK vs 1 mân HK, ngọc linh tinh và NL chế đồ TLCT lấy HMT.
NLCSBP còn: TPTL- Đồng: 140 hộp. TPTL- Bạc: 100. TPTL- Vàng: 17 ^^. 92HH, 76HA, 6CT, 22KB, 158 LNHK, 574 HCVT

Thông rương acc TIT, VS còn đồ HHHK LH2 3,4 slot ép sm9, VK: Tử Nha và pháp cầu PST. PH của TIT Thánh Quang Giáp trùng.

Giá mong muốn 4m5 :(. GD HCM Q10 or sms 01229619990. Tks all :metmoi:

shootme_
27/11/2014, 07:12 AM
up...........................