PDA

Xem phiên bản đầy đủ : thanh ly acc VM 105 Tien full bk set 12 gd toan quoc


LOGISTICS
27/11/2014, 11:02 AM
cần thanh lý acc VM Tiên 105 char nữ tên NV TRANSPORT full bk tất tần tật...
Toàn acc bao gồm:
Cung 16 + 12 ép 2v XN
Áo QH8 op 21 ML 10 TL + 11 ép 4v SL 12
Quần QH8 op 22 ML 10 TL + 11 ép 4v SL 12
Chân QH8 op 21 ML 11 TL + 11 ép 4v SL 12
Tay QH8 op 31 TL + 11 ép 4v SL 12
Nón 15 TNC + 12 ép 4v SL 12 và khắc CVL 150
FF 15 TNC + 12 ép 4v SL 12 và khắc 225 TVL
Liên 16 TVL + 12 và khắc 10 ML 10 TL
Bội 16 Chiến Ca Kháng + 12 khắc 150 SM
Nhẫn 15 + 12 khắc 11 TL
Nhẫn 15 + 12 khắc 11 ML
Tinh Linh Thái Ân 95/100 4v ngọc cấp 4
TT7 TDC
Cánh Hắc Hoàng
Linh mạch tầng 3 gần qua tầng 4
ID còn 2 acc VM lv 100 và thông rương
Full rương và hồm

Giá tham khảo là 41tr gd HCM hoặc Hà Nội - liên hệ SMS 0909312033
hoặc xé lẻ từng món
Liên 16 TVL + 12 và khắc 10 ML 10 TL giá 4tr5
Bội 16 Chiến Ca Kháng + 12 khắc 150 SM giá 5tr
Nhẫn 15 + 12 khắc 11 TL giá 3tr5
Nhẫn 15 + 12 khắc 11 MLgiá 3tr5
Nón 15 TNC + 12 ép 4v SL 12 và khắc CVL 150 giá 5tr
FF 15 TNC + 12 ép 4v SL 12 và khắc 225 TVL giá 3tr5
Cung 16 + 12 ép 2v XN giá 8,5tr
TT7 1tr
TL 1tr
Xác VM 105 QH8 giá 10tr

Liên hệ: SMS 0909312083

LOGISTICS
27/11/2014, 01:34 PM
Đã thanh lý xong cây Cung 16 :))
Ai vào hốt giùm mấy món nữa de