PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Liên def 16 +12 vs Ring fep 15 +10, SL 12, HPLK QCAT


Conan_PS
27/11/2014, 01:33 PM
Bán liên def 16 +12 op 40 CP + 11TL = 4m3vnd
Ring fep 15 +10 op 9 LL= 1m1 vnd
SL 12= 160k/1
5QCAT= 75k/1
4HPLK = 250k/1
Ai mua j trả giá thoải mái!!!!!!!!!!!!!!!!

Số dt 09 175 175 09 ( gd HCM) hoặc ATM có ng trung gian.

Conan_PS
27/11/2014, 09:58 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

Conan_PS
01/12/2014, 07:34 AM
uuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppppppppppppppp