PDA

Xem phiên bản đầy đủ : bán luân 16, pháp bảo 16+12


phtan3000
28/11/2014, 03:32 PM
Như tiêu đề cần bán Luân 16+12 gấp 9mil, pháp bảo 16+12 6mil
Mua nhẫn -9%, -12% tgtt, bội >=-12% tgtt:tieuho46:
0938383622

angel_hell_hell
09/12/2014, 04:05 AM
Như tiêu đề cần bán Luân 16+12 gấp 9mil, pháp bảo 16+12 6mil
Mua nhẫn -9%, -12% tgtt, bội >=-12% tgtt:tieuho46:
0938383622

Luân 16 con ko ban, op ngọc gì vậy