PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [HN] Mua PP pháp 15+12, tinh linh 91+


dendaycung
01/12/2014, 03:39 PM
Như tiêu đề, cần mua 02 món:
- PP pháp 15 4 slot +12
- tinh linh thái huyền hoặc thái bạch 91+
GD = vnd tại HN. Xa ATM nếu uy tín. Ai bán xin liên hệ 0929791 chín tám bảy.

dendaycung
03/12/2014, 09:42 AM
up .

dendaycung
04/12/2014, 10:05 AM
up .

dendaycung
05/12/2014, 03:52 PM
up .

Phương!
07/12/2014, 03:08 AM
Này thì nghỉ game này :tieuho19: lừa đảo nè :tieuho40:
Gửi candy crush cho bạn tiếp nào :tieuho8:

dendaycung
07/12/2014, 10:51 PM
Rao cho đỡ bùn thôi T-T. Candy sắp đuổi kịp mình rồi :))