PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán acc + đồ cùi.


Caren
02/12/2014, 01:14 PM
+Acc VL tiên, char nam 10x. .. Đồ con Sâm la 2hải lam, FF -6, Tay hhhk 99, mũ hhhk 90, chân 15hhhk+4, Phi hành cánh buớm, thiên thư cấp 1. Bk học hồi sinh, đề hồ, tĩnh tâm, ngũ hành, kiên giáp, tụ thần, long quyển phong, thần lôi, . DV 32k 300k

+Xác Ps Ma Nam lv 101, full BK, Tu chân còn 2 turn TVC nữa là xong , có FF – cast. .DV gần 35k 400k

+Acc KK ma qh8, chưa đổi VK. Chưa luân hồi đồ. Chung ID 1 kk ma lv 10x. Bk kha khá, đã học rồng 9s. Đồ còn quyền 13+10, set tốc +6,7, nhẫn HT max opt, kiếm bay vẫn tinh, 1m

+ID acc gồm 4 acc 10x, 1ps 89. tit QH8 full BK PH ĐLT luân hồi, full ruơng hòm, kho NL, Ps nữ ma full BK, VL ma, ML tiên BK it. Tit mới luân hồi áo,, quần, ID dung chung đồ gồm set 15 luân hồi chéo +6,7. Liên 14+7, cap nhẫn TNC +6, chân 14 +6, FF TNC +7, thiên thư không cảnh. Phi hành truy vân, tinh vận. 1m5

+Xác Ps ma char nữ lv 101, BK it, full ruơng hòm, DV hơn 130k. 300k
+ Xác Ml ma, char nữ, lv 100 200k
+ Xác VM ma, char nam, lv 101. kho rộng, 200k

Liên TVL cấp 13 lv 105 opt -6% cast, chân khí +230 hàng hiếm sv 80m

Bán 3bil gold giá thỏa thuận
GD HCM, ở xa có thể gd qua ATM uy tín.

Sms, viber or zalo, skype đều ok.

Caren
04/12/2014, 09:28 AM
up .

Caren
05/12/2014, 10:38 AM
up .

Caren
24/12/2014, 02:39 PM
up .

Caren
25/12/2014, 09:08 AM
up .

Caren
25/12/2014, 05:42 PM
up .

Caren
28/12/2014, 10:13 PM
up .fix mạnh, bán = gold tấttttttttttttttttt

Caren
29/12/2014, 10:03 AM
u pờ up sắc up .

Caren
30/12/2014, 05:53 PM
up .

Caren
01/01/2015, 07:06 AM
up ngày đầu năm 2015

Caren
03/01/2015, 08:36 AM
up .

Caren
03/01/2015, 04:15 PM
:tieuho47: up .

Caren
04/01/2015, 09:39 AM
up .

Caren
06/01/2015, 12:25 PM
:tieuho25: upppppppppppppppppppppppppppp.

Caren
08/01/2015, 10:26 AM
:tieuho42: up .

Caren
09/01/2015, 07:02 PM
up .

Caren
14/01/2015, 10:07 AM
up ngày mới .

Caren
01/02/2015, 04:29 PM
up .

Caren
03/02/2015, 09:03 PM
up . ai can pm tra giá nhoaaaa