PDA

Xem phiên bản đầy đủ : đã bán tks mn ung hô chuẫn bi update acc khác..


butchi
07/12/2014, 12:10 AM
đã bán tks mn ung hộ, sẽ update acc tiếp:tieuho25:

butchi
07/12/2014, 09:44 PM
Tk ma char nam 104 ,50% qh8 280k dv
full bk+sách+hội.....
+ vk 15 2lost 2 xích nhãn (cct_0.5toc_ghtcvl 106) +12 dame tay 13k4 chưa buff
+set đồ qh8 lh có
_áo qh8 lh (kháng phép_0.5toc_tránh né)
_quần qh8 lh (tl 12_tl10_tl10) 3 dòng tl
_chân qh8 lh (tl 12_tl11_khang1phep)
_nón 15 lh2 4lost sm 11(khắc vly 20)
_tay 99 +chân 99 đều 4lost ép fill sm 11
_ff tnc 4lost ép 4 sm 11
_quần 15 lh2 4lost ép 4 sm 11
_liên+bội 99
_ring hk 97 khac tl 7 và qh8
+di dung sieucute set do thoitrang Ai chi vinh hang va set tt uyen uong lang man)
giá ra đi 2tr5 nhanh gọn lẹ gd hcm
o xa thí atm tiền trước tt sau nha gd uy tính
cá bạn lh :0128 5233 494

Up...............

butchi
09/12/2014, 08:57 AM
Tk ma char nam 104 ,50% qh8 280k dv
full bk+sách+hội.....
+ vk 15 2lost 2 xích nhãn (cct_0.5toc_ghtcvl 106) +12 dame tay 13k4 chưa buff
+set đồ qh8 lh có
_áo qh8 lh (kháng phép_0.5toc_tránh né)
_quần qh8 lh (tl 12_tl10_tl10) 3 dòng tl
_chân qh8 lh (tl 12_tl11_khang1phep)
_nón 15 lh2 4lost sm 11(khắc vly 20)
_tay 99 +chân 99 đều 4lost ép fill sm 11
_ff tnc 4lost ép 4 sm 11
_quần 15 lh2 4lost ép 4 sm 11
_liên+bội 99
_ring hk 97 khac tl 7 và qh8
+di dung sieucute set do thoitrang Ai chi vinh hang va set tt uyen uong lang man)
giá ra đi 2tr5 nhanh gọn lẹ gd hcm
o xa thí atm tiền trước tt sau nha gd uy tính
các bạn lh :0128 5233 494

Up:.................

butchi
09/12/2014, 10:32 PM
Tk ma char nam 104 ,50% qh8 280k dv
full bk+sách+hội.....
+ vk 15 2lost 2 xích nhãn (cct_0.5toc_ghtcvl 106) +12 dame tay 13k4 chưa buff
+set đồ qh8 lh có
_áo qh8 lh (kháng phép_0.5toc_tránh né)
_quần qh8 lh (tl 12_tl10_tl10) 3 dòng tl
_chân qh8 lh (tl 12_tl11_khang1phep)
_nón 15 lh2 4lost sm 11(khắc vly 20)
_tay 99 +chân 99 đều 4lost ép fill sm 11
_ff tnc 4lost ép 4 sm 11
_quần 15 lh2 4lost ép 4 sm 11
_liên+bội 99
_ring hk 97 khac tl 7 và qh8
+di dung sieucute set do thoitrang Ai chi vinh hang va set tt uyen uong lang man)
giá ra đi 2tr5 nhanh gọn lẹ gd hcm
o xa thí atm tiền trước tt sau nha gd uy tính
cá bạn lh :0128 5233 494

up........................

butchi
10/12/2014, 09:47 AM
[quote=butchi;3080721]Tk ma char nam 104 ,50% qh8 280k dv
full bk+sách+hội.....
+ vk 15 2lost 2 xích nhãn (cct_0.5toc_ghtcvl 106) +12 dame tay 13k4 chưa buff
+set đồ qh8 lh có
_áo qh8 lh (kháng phép_0.5toc_tránh né)+5
_quần qh8 lh (tl 12_tl10_tl10) 3 dòng tl+5
_chân qh8 lh (tl 12_tl11_khang1phep)+5
_nón 15 lh2 4lost sm 11(khắc vly 20)+5
_tay 99 +chân 99 đều 4lost ép fill sm 11+5
_ff tnc 4lost ép 4 sm 11+5
_quần 15 lh2 4lost ép 4 sm 11
_liên+bội 99+5
_ring hk 97 khac tl 7 và qh8
+di dung sieucute set do thoitrang Ai chi vinh hang va set tt uyen uong lang man)
giá ra đi 2tr5 nhanh gọn lẹ gd hcm
o xa thí atm tiền trước tt sau nha gd uy tính
cá bạn lh :0128 5233 494[/quote
.............................

butchi
11/12/2014, 12:11 PM
Tk ma char nam 104 ,50% qh8 280k dv
full bk+sách+hội.....
+ vk 15 2lost 2 xích nhãn (cct_0.5toc_ghtcvl 106) +12 dame tay 13k4 chưa buff
+set đồ qh8 lh có ép full sm hội và sm 11
_áo qh8 lh (kháng phép_0.5toc_tránh né)+5
_quần qh8 lh (tl 12_tl10_tl10) 3 dòng tl+5
_chân qh8 lh (tl 12_tl11_khang1phep)+5
_nón 15 lh2 4lost sm 11(khắc vly 20)+5
_tay 99 +chân 99 đều 4lost ép fill sm 11+5
_ff tnc 4lost ép 4 sm 11+5
_quần 15 lh2 4lost ép 4 sm 11
_liên+bội 99+5
_ring hk 97 khac tl 7 và qh8
+di dung sieucute set do thoitrang Ai chi vinh hang va set tt uyen uong lang man)
giá ra đi 2tr5 nhanh gọn lẹ gd hcm
o xa thí atm tiền trước tt sau nha gd uy tính
cá bạn lh :0128 5233 494
up..............................